การเตรียมพร้อมก่อนที่จะเป็นผู้นำ

by konkhanthep

ก่อนที่จะเป็นผู้นำ

การเตรียมพร้อมก่อนที่จะเป็นผู้นำ

เมื่อเราได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้นำทีม ทักษะแนวคิดการบริหารบุคคลจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่คุณต้องเรียนรู้และฝึกฝน เพื่อให้พร้อมสำหรับตำแหน่งงานของตัวเอง เพื่อนำบุคคล องค์กร ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ บทความนี้จึงจะมาเสนอทักษะการเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำที่ดี มีอะไรบ้าง ติดตามบทความได้ที่ คนขั้นเทพ

ทักษะการเตรียมพร้อมก่อนที่จะเป็นผู้นำ

1. สามารถสร้างทีมงานได้ ทีมงานเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ หากขาดไปก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ ทีมงานนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จ สำหรับผู้นำที่ดีต้องวางตัวกับลูกทีมให้เหมาะสม มีความเป็นกันเองในการทำงานร่วมกัน แบ่งหน้าที่หรือกระจายงานอย่างชัดเจน พร้อมให้ความช่วยเหลือกับทีมงานได้ทุกเรื่อง แม้กระทั่งปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขเองได้ ควรจะเปิดใจรับแนวคิดเห็นอื่น ๆ จากลูกทีมด้วย การทำงานที่มีความสุขและไม่กดดัน ส่งผลให้งานต่าง ๆ รวมทั้งภาพรวมของทีมงานและองค์กรออกมาดีได้

2. การบริหารเวลาให้เป็น ด้วยภาระหน้าที่ที่มากขึ้นการบริหารเวลาจึงสำคัญมาก เพราะจะทำให้จัดการกับงานแต่ละโครงการหรือมีเวลาบริหารงานต่าง ๆ เพื่อให้เสร็จทันกำหนดได้อย่างเป็นระบบ เช่น การทำตารางบริหารเวลาก็อาจจะช่วยให้คุณมองภาพออกมากขึ้น

3. อารมณ์ดีและเป็นมิตร การที่ผู้นำเป็นคนอารมณ์ดีและมีอัธยาศัยดีนั้น จะช่วยให้ทีมงานอยากที่จะทำงานร่วมกับคุณต่อไป แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้นกับบริษัทหรือกับงาน ควรให้กำลังใจทีมงานมียิ้มและหัวเราะกับงานที่ผิดพลาดบ้าง โปรดจำไว้ว่าไม่มีอะไรจะสมบูรณ์แบบไปหมด เป็นแนวคิดการเรียนรู้ความผิดพลาดสำหรับการเรียนรู้ใหม่ 

4. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ต้องเป็นคนมองเห็นภาพในอนาคต มองเห็นโอกาสหรือช่องทางต่าง ๆ ที่สามารถทำให้งานประสบความสำเร็จ มันอาจจะดูยากในเบื้องต้นหากได้รับการฝึกฝนจากหลาย ๆ ด้าน เช่น การพูด การอ่าน การเขียน กำหนดเป้าหมายและการจัดการคนให้เข้ากับงานอย่างชัดเจน 

5. สามารถตัดสินใจได้ การมีความสามารถในการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่าง ๆ ได้ เช่น เมื่องานหนึ่งไม่เป็นไปตามแผน ในฐานะผู้นำต้องสามารถจัดการกับปัญหาได้ ผู้นำสามารถข้อแนวคิดการคิดเห็นต่าง ๆ จากลูกน้องได้เช่นกัน เพราะอย่างน้อยหลายความคิดย่อมดีกว่าความคิดเดียว เปรียบเสมือนการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถทำได้เช่นกัน อีกมุมหนึ่งลูกน้องจะภูมิใจในตนเองขึ้นมาก ที่ผู้นำให้เสนอแนวคิดเขาจะได้รู้ว่าเขามีส่วนร่วมที่สำคัญ

6. ผู้นำตัวอย่าง จะต้องรู้ว่าทำอย่างไรให้เป็นแบบอย่างที่ดี ผู้นำที่ดีส่วนใหญ่จะสามารถนำทางลูกทีมได้ดี และก็สามารถทำให้ลูกทีมนำแนวคิดและการปฏิบัติของผู้นำมาเป็นแบบอย่างได้

การเป็นผู้นำที่ดีในอนาคตต้องหมั่นฝึกฝนและอาศัยประสบการณ์จากการทำงาน หัดเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

You may also like

Leave a Comment