การเรียนรู้มีความสำคัญอย่างไร? 

by konkhanthep
สำคัญอย่างไร

การเรียนรู้มีความสำคัญอย่างไร?

การเรียนรู้เป็นกระบวนการของการได้มาซึ่งความรู้ พฤติกรรม ทักษะ ค่านิยม หรือความชอบใหม่ๆ เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการศึกษา การวิจัย และการทดลองในวงกว้าง ซึ่งการเรียนรู้เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในสาขาหรืออาชีพต่าง ๆ ช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพราะให้มุมมองใหม่แก่บุคคล การเรียนรู้ช่วยเพิ่มความเข้าใจโลกรอบตัวเรา เมื่อเราสามารถสังเกตชีวิตจากมุมมองต่าง ๆ ได้ เราก็จะสามารถเข้าใจได้ดีขึ้นว่าเราเป็นใคร และทำไมเราถึงทำในสิ่งที่เราทำ ศึกษาเพิ่มเติม คนขั้นเทพ

ความสำคัญของการเรียนรู้ไม่สามารถพูดเกินจริงได้ หากคุณต้องการประสบความสำเร็จในอาชีพการงานและชีวิต คุณต้องหาเวลาสำหรับการเรียนรู้ทุกวัน การเรียนรู้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นสิ่งที่ทำให้เราปรับตัวเข้ากับอนาคตได้ ยิ่งเราเรียนรู้มากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งปรับตัวได้มากเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้เราแข่งขันกับ AI และความก้าวหน้าอื่น ๆ ได้ ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะแบ่งปันความฉลาดของเรากับเครื่องจักรมากแค่ไหนและในทางกลับกันบรรดาผู้ที่เลือกที่จะไม่เรียนจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าทักษะของตนได้รับการอัปเดตด้วยพัฒนาการล่าสุดในสาขาของตน

การเรียนรู้ คืออะไร?

การเรียนรู้เป็นกระบวนการต่อเนื่อง มีหลายวิธีในการเรียนรู้ ซึ่งรวมถึงการเรียนรู้เชิงรุก ความรู้โดยปริยาย และความรู้ที่ชัดเจน การเรียนรู้เชิงรุกคือเมื่อคุณเข้าร่วมการบรรยายหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือทำวิจัยด้วยตัวเอง ในขณะที่ความรู้โดยปริยายคือประเภทของความรู้ที่เราได้รับผ่านความรู้สึกและประสบการณ์ของเรา ความรู้ที่ชัดเจนคือประเภทของการเรียนรู้ที่เราได้รับผ่านหนังสือหรือสื่อที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่นๆ เช่น หลักสูตรและแบบฝึกหัด

การเรียนรู้เป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้คุณพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประโยชน์ของการเรียนรู้

1) การเรียนรู้ช่วยให้สมองของคุณตื่นตัวและป้องกันภาวะสมองเสื่อม เพราะการเรียนรู้ จะทำให้สมองของคุณนั้น ได้ทำงานอยู่ตลอดเวลา ยิ่งหากเป็นการคิดวิเคราะห์แล้วละก็ สมองของคุณก็จะได้รับการออกกำลังกายอย่างเพิ่มมากขึ้น เมื่อมีการออกกำลังกายสมองแล้วก็จะทำให้สมองของคุณตื่นตัวและแข็งแรงนั่นเอง

2) การเรียนรู้ช่วยให้คุณพัฒนานิสัยที่ดีขึ้น ทำงานตามเป้าหมายส่วนตัว และกลายเป็นคนที่ดีขึ้นโดยรวม เมื่อคุณเกิดการเรียนรู้แล้ว คุณอาจจะมีเป้าหมายใหม่ ๆ เกิดขึ้น เช่นเมื่อคุณเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับทางด้านภาษาต่างประเทศ คุณอาจจะมีเป้าหมายใหม่ ๆ อย่างเช่นการไปต่างประเทศหรือการไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ สิ่งนี้จะทำให้คุณเกิดความขยัน มีวินัยและเกิดนิสัยที่ดีมากขึ้น

3) การเรียนรู้ทำให้คุณสามารถต่อยอดในสิ่งที่คุณมีองค์ความรู้อยู่แล้วให้เกิดประโยชน์มากขึ้น เช่น หากคุณมีความรู้ทางด้านการทำธุรกิจแต่ขาดทักษะในเรื่องของเทคโนโลยี ธุรกิจของคุณก็อาจจะไม่เติบโตเท่าทันธุรกิจของเจ้าอื่นๆ เนื่องจากในยุคปัจจุบัน การทำธุรกิจส่วนมากจะใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิต การตลาด

และนี่ก็คือประโยชน์และความสำคัญของการเรียนรู้ ที่จำเป็นมาก ๆ การที่เราจะประสบความสำเร็จ เราต้องมีการพัฒนาตัวเอง และไม่หยุดที่จะเรียนรู้ ไม่อย่างนั้นเราจะแพ้ให้กับทุกอย่าง แม้กระทั่งหุ่นยนต์

You may also like

Leave a Comment