คุณสมบัติการเป็นหัวหน้าที่ดีฉบับลูกน้องต้องรัก

by konkhanthep

หัวหน้าที่ดี

คุณสมบัติการเป็นหัวหน้าที่ดีฉบับลูกน้องต้องรัก

การทำงานที่บริษัทที่มั่นคงกับการมีหัวหน้าที่ดี เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้พนักงานมีความสุข บทความนี้จะมาบอกแนวทางและคุณสมบัติการเป็นหัวหน้าที่ดีฉบับลูกน้องต้องรัก ถ้าหัวหน้าทำได้เช่นนี้จะเป็นอีกทางที่จะได้ลูกน้องที่ทำงานดี นำสู่ความสำเร็จทางด้านการงาน จะมีอะไรบ้างไปอ่านกันเลยค่ะ คนขั้นเทพ

  1. คุณสมบัติการเป็นหัวหน้าที่ดี

ให้การความยกย่องชมเชย การยกย่องชมเชยความดีความชอบอย่างเหมาะสมของหัวหน้า เป็นการตอบแทนการทำคุณประโยชน์ให้แก่หน่วยงาน การยกย่องต้องเป็นไปตามความจริงไม่ใช่การเยินยอแบบหลอกใช้ ควรชมเชยในที่เปิดเผยต่อหน้าเพื่อนร่วมงานหรือในที่ประชุม

การให้โอกาสคนดีคนเก่ง วิธีการหนึ่งที่เหมาะสมของหัวหน้าคือ การให้โอกาสแก่พนักงานซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพสูง ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ด้วยการร่วมกันวางแผนพัฒนาความก้าวหน้า

การใส่ใจความเป็นอยู่และทุกข์สุข เมื่อหัวหน้ามีความเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่และทุกข์สุขในการทำงานของพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึง ด้วยความเหมาะสมและด้วยความจริงใจ มีอัธยาศัยไมตรี 

การให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็น การเปิดอิสระในการคิดสร้างสรรค์หรือให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็นจากหัวหน้า สิ่งนี้จะทำให้ลูกน้องภูมิใจในตนเองที่ได้แสดงออกมา

การให้โอกาสในการร้องทุกข์ สามารถมีการร้องทุกข์และช่วยเหลือแก้ปัญหาจากหัวหน้าตามความเหมาะสม ด้วยความเห็นอกเห็นใจ

การจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงาน หัวหน้าต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้น่าอยู่และน่าทำงาน ความสะดวกสบายในการทำงาน มีห้องน้ำสะอาด ห้องอาหารและสถานที่พักผ่อน มีบริเวณที่ปลูกต้นไม้ร่มรื่นเขียวขจี สบายตา สบายใจ 

การจัดแบ่งงานให้ชัดเจน หัวหน้าต้องแบ่งงานมีหน้าที่ให้รู้ชัดว่าพนักงานคนใดได้รับมอบหมายให้ทำงานอะไร สิ่งใดสามารถทำได้หรือไม่ได้เพื่อที่จะไม่เกิดการก้าวก่ายหน้าที่ มีความขัดแย้งระหว่างกัน 

การสร้างความพึงพอใจในงาน โดยการจัดงานให้ตรงตามความรู้ความสามารถและความสนใจ เพื่อให้พนักงานมีความสุขที่ได้สนุกกับงาน เพราะได้มีความภาคภูมิใจ ชื่นชมผลสำเร็จของงานแทนที่จะได้รับคำตำหนิ ติ บ่น จากหัวหน้า เพราะทำงานที่ไม่ถนัดและเกิดความผิดพลาด จากการทำงานของพนักงานที่ไม่ได้รักด้วยใจรัก เขาก็จะทำงานอย่างทุ่มเท

การลดความจู้จี้และให้อำนาจกับทีมงานเต็มที่ การเป็นหัวหน้าที่ดีจะต้องให้อิสระในการทำงานแก่ลูกน้องหรือทีมงาน โดยสามารถที่จะวางแผนการทำงาน และติดตามงานได้อย่างสมเหตุสมผล รวมทั้งเวลาที่หายไปเข้าห้องน้ำก็คงไม่มีใครอยากถูกถามหรอกว่า หายไปไหนมา

การทำงานกับการมีหัวหน้าเป็นสังคมที่เราจะต้องอยู่ด้วยกันไปอีกหลายปี ยิ่งในวันที่เราเติบโตไปเป็นหัวหน้าคน การปฏิบัติตัวก็จะยิ่งต้องทำตัวให้น่ารักขึ้นเพื่อนที่การทำงานจะได้ราบรื่น ลูกน้องรักการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน โดยใช้ความเชื่อว่าคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด

ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการเว็บทางหวยออนไลน์

You may also like

Leave a Comment