ดอกเบี้ยจากการซื้อบ้านและเคล็ดลับการผ่อนสุดปัง

by konkhanthep

เคล็ดลับการผ่อน

ดอกเบี้ยจากการซื้อบ้านและเคล็ดลับการผ่อนสุดปัง

รู้ไหมว่าดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านที่เมื่อคำนวณเป็นตัวเงินมาแล้ว เมื่อเราผ่อนจนหมดดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน อาจจะเท่ากับหรือมากกว่าราคาของตัวบ้านเลย เช่น ราคาบ้าน 3 ล้านบาท อาจจะพุ่งสูงมากกว่า 3 ล้าน  บทความนี้จะมาแนะนำให้รู้ทันดอกเบี้ยสินเชื่อ รู้จักการวางแผนบริหารหนี้บ้าน รู้ทันเพื่อบริหารสภาพคล่องได้ ไปอ่านกันเลยค่ะ

  1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้บ้านมีกี่ประเภท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้บ้านแบ่งได้ 3 ประเภท มีดังนี้

  1. 1. เงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating rate loan)

เป็นอัตราดอกเบี้ยที่กำหนด ณ เวลาปัจจุบัน ตามประกาศและจะใช้ไประยะเวลาหนึ่ง ต่อมาภายหลังอาจปรับเปลี่ยนขึ้นหรือลงได้ตามสถานการณ์ตลาดเงินหรือต้นทุนทางการเงินของสถาบันการเงิน การปรับใหม่นี้ จะปรับเมื่อใดนั้น ไม่สามารถจะทราบได้ ในบางปีอาจมีการปรับหลายครั้ง บางปีไม่มีการปรับเปลี่ยนเลยก็ได้ ดังนั้นการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลกระทบต่อเงินงวดที่ชำระในแต่ละเดือนได้

  1. 2. เงินกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed rate loan)

เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้นในช่วงแรกประมาณ 1-5 ปี อาจกำหนดคงที่แบบขั้นบันได เช่น คงที่ 2 ปี ปีแรกเท่ากับ 3.25% ปีที่สอง 4.25% เป็นต้น ต่อจากนั้นจะเป็นอัตราดอกลอยตัว เงินกู้ที่กำหนดอัตราดอกแบบคงที่ระยะสั้น จากนั้นจะปรับเปลี่ยนเป็นอัตราดอกแบบลอยตัว 

อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลากู้คือ เงินกู้ที่กำหนดอัตราดอกแบบคงที่ตามประกาศของสถาบันการเงิน ณ ขณะที่เรากู้ จะไม่ปรับเปลี่ยนขึ้นหรือลงตามสถานการณ์ตลาดเงิน

  1. 3. เงินกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะหนึ่งและปรับเป็นคงที่ใหม่ทุกรอบเวลา (Rollover Mortgage Loan)

เป็นเงินกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะหนึ่ง เช่น 3 ปี หรือ 5 ปี และปรับเป็นคงที่ใหม่ทุกรอบเวลา 3 หรือ 5 ปี ตลอดระยะเวลากู้นาน 25 – 30 ปี ทั้งนี้อัตราดอกเงินกู้แต่ละช่วงจะคงที่โดยอิงกับต้นทุนพันธบัตรที่บวก 2.5% เช่น หากต้นทุนพันธบัตร 5% อัตราดอกเงินกู้จะเท่ากับ 7.5% เป็นต้น เปรียบเทียบอัตราดอกจริงตามประกาศ

  1. สุดยอดสูตรเคล็ดลับการผ่อนบ้าน

1. ก่อนจะก่อหนี้ซื้อบ้านให้ประเมินกำลังตัวเองในการซื้อบ้าน โดยการประเมินง่าย ๆ คือ คำนวณดูว่าค่าใช้จ่ายในการผ่อนบ้านที่เหมาะสมของเรานั้นไม่ควรเกิน 30% ของรายได้ แต่ถ้าไม่มีภาระหนี้สินอื่น ๆ ก็สามารถเพิ่มเป็น 50% ได้ เพราะถ้าเราประเมินตัวเองผิดไปสร้างหนี้บ้านไว้สูงเกินไปเราจะไม่มีกำลังในการผ่อนบ้านและเมื่อขาดผ่อนส่งหนี้ 

2. ส่วนการรีไฟแนนซ์เพื่อให้ได้อัตราดอกที่ต่ำกว่าเดิม ซึ่งสามารถลดเงินต้นได้เร็วขึ้นหรือได้เงินส่วนต่างเพื่อนำไปใช้จ่ายได้คล่องตัวขึ้น โดยทั่วไปเมื่อเราผ่อนบ้านจนครบดอกเบี้ยโปรโมชั่น

3. การชำระเกินทุกงวด โดยการผ่อนชำระเพิ่มเป็นจำนวนเท่า ๆ กันในแต่ละเดือน วิธีนี้เป็นวิธีที่ได้ผลดีมาก วิธีนี้จะทำให้ผ่อนหมดไวและดอกลดลงมากเลยทีเดียว อีกวิธีหนึ่งคือ การโปะเพิ่มปีละครั้งด้วยเงินก้อน โดยจะโปะเวลาไหน ช่วงใดของปีก็ได้ ถ้าหากเรามีวินัยพยายามโปะบ้านทุกปีจะประหยัดดอกเบี้ยได้ บทความมากมายใน คนขั้นเทพ

ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการเว็บทางหวยออนไลน์

You may also like

Leave a Comment