การทำงานในยุคดิจิทัลต้องเพิ่มทักษะและต้องปรับตัวอะไรบ้าง

by konkhanthep
เพิ่มทักษะ

การทำงานในยุคดิจิทัลต้องเพิ่มทักษะและต้องปรับตัวอะไรบ้าง

ในปัจจุบันการทำงานยุคดิจิทัล เชื่อว่าหากเราขาดการปรับตัวก็อยู่ยาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรระดับใดก็ตาม บทความนี้จะมาบอกวิธีการทำงานในยุคดิจิทัลต้องเพิ่มทักษะและต้องปรับตัวอะไรบ้าง ที่จะทำให้คุณอยู่รอดโดยไม่มีเทคโนโลยีหรือใครมาแทนที่ได้ ไปอ่านกันเลยค่ะ

การเพิ่มประสิทธิการทำงานในยุคดิจิทัล

1. ต้องเรียนรู้และเข้าใจศาสตร์ที่หลากหลายมากขึ้น

เราจะต้องเปิดรับความรู้ใหม่ ๆ เช่น ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกับโลก การเมืองกับมุมมองสิทธิมนุษยชน วัฒนธรรมที่หลากหลาย ความเปลี่ยนแปลงของผู้คนแต่ละเจเนอเรชัน เป็นต้น ต้องเป็นคนช่างสังเกตและมีทักษะในการเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ทุกวันนี้เปิดโอกาสให้เรียนรู้ได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนมาก ได้จะเรียนรู้ผ่านบทความต่าง ๆ วิดีโอออนไลน์ที่ง่ายกว่าในอดีต

2. ต้องการออกแบบความคิดเชิงเหตุผลและอารมณ์

เป็นทักษะที่คุณจะต้องคิดอย่างเป็นระบบด้วยเหตุผลอย่างละเอียดเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยทักษะนี้ต้องอาศัยองค์ประกอบ 4 อย่าง ได้แก่ การย่อยปัญหาหรือสรุปปัญหา, การจดจำรูปแบบต่าง ๆ, วิเคราะห์ความคิดในแบบนามธรรมที่มุ่งไปสู่ข้อมูลที่สำคัญ, การออกแบบอัลกอริทึม โดยสร้างหลักเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาแบบเป็นขั้นตอน

ที่สำคัญยังมีการทำงานร่วมกับคน ดังนั้นเรื่องอารมณ์และความรู้สึก เป็นอีกองค์ประกอบสำคัญที่ต้องเรียนรู้ เพื่อเชื่อในทีมว่ามีศักยภาพในการทำงานให้สำเร็จลุล่วง ด้วยการสร้างกิจกรรมที่เสริมความสัมพันธ์ดี ๆ ร่วมกัน เพื่อประสิทธิภาพของทีมที่ดีในระยะยาว

3. ต้องมีศักยภาพในการต่อรองเพื่อรับมือกับปัญหาต่าง ๆ

ในเรื่องของการสื่อสารเพื่อนำไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยทั้งความรู้สึกและความคิด การมีทักษะในการต่อรองสิ่งแรกที่คุณต้องมีคือ การเป็นนักฟังที่ดี เพราะก่อนที่เราจะเสนอความคิดของตัวเอง เราก็ต้องเข้าใจความคิดความรู้สึกของคู่สนทนาให้ได้ก่อน จากนั้นจึงค่อยหาทางออกร่วมกัน เป็นศักยภาพที่ AI ไม่สามารถทำได้ การมีทักษะนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อการทำงานแห่งยุคดิจิทัล

4. ต้องมีความคิดแบบประยุกต์ที่สามารถปรับตัวได้ทุกสถานการณ์

เพียงเรารู้จักประยุกต์ความคิดและทักษะต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการทำงาน ทักษะนี้เป็นสิ่งที่คุณควรมีติดตัวไว้การมีความคิดแบบประยุกต์เป็นทักษะที่แสดงให้เห็นว่า ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นได้เสมอ ความสำคัญนั้นเป็นอย่างไรรู้ไหมคะ เพราะไม่มีเทคโนโลยีมาทดแทนได้นั่นเองค่ะ

5. ต้องปรับตัวตอบรับปรากฏการณ์

หากเราเรียนรู้เครื่องมือใหม่ ๆ ที่ช่วยในการทำงานโดยตรง สื่อใหม่ ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันยังมีอีกมากมายให้เราได้ค้นหาและทดลอง เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการทำงาน เพราะในชีวิตประจำวันตั้งแต่เราตื่นนอน มาทำงานจนถึงกลับมาถึงบ้าน ส่วนมากแล้วก็เสพความบันเทิงผ่านจอมือถือกันแล้วทั้งสิ้น สื่อใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลาในโลกยุคดิจิทัลและจะแยกตามความสนใจของแต่ละคนมากขึ้น ติดตามได้ใน คนขั้นเทพ

ทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้เป็นการเสริมทักษะ เพื่อความแข็งแกร่งในโลกการทำงานยุคดิจิทัล นำไปสู่เป้าหมายและเป็นตัวช่วยให้การปรับตัวได้ง่ายขึ้น ในการทำงานยุคนี้ที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง ดังนั้นตัวเราเองก็ต้องไม่หยุดพัฒนาเช่นกัน

You may also like

Leave a Comment