ข้อควรระวังในการเรียนต่อต่างประเทศในยุค Covid

by konkhanthep
เรียนต่อต่างประเทศในยุค Covid

ข้อควรระวังในการเรียนต่อต่างประเทศในยุค Covid

เรียนต่อต่างประเทศในยุค Covid ได้หรือไม่ ถึงแม้ขณะนี้จะเป็นช่วงที่ไวรัสโควิดยังแพร่กระจายอยู่ในหลายๆประเทศ แต่ก็เชื่อว่าหลายคนก็ยังต้องการที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ บางประเทศก็เปิดรับนักศึกษาต่างชาติกลับเข้าไปเรียนแล้ว แต่บางประเทศก็ยังดูทีท่าของเจ้าโคโรน่าตัวร้าย โดยเฉพาะเจ้าโอมีครอนกันอยู่ แต่ไม่ว่าจะไปประเทศไหนความปลอดภัยต้องมาก่อนเป็นอันดับแรก ดังนั้น คนขั้นเทพ เห็นว่าก่อนที่จะตัดสินใจไปเรียนต่อต่างประเทศในช่วงโควิดนี้ ต้องคำนึงถีงข้อต่อไปนี้ด้วย

การศึกษาข้อมูลก่อนไปเรียนต่อต่างประเทศสำคัญอย่างไร?

ประเทศที่เราจะไปเรียนต่อมีความปลอดภัยจากโควิดแค่ไหน การไปเรียนต่อต่างประเทศ ต้องศึกษาข้อมูลการติดเชื้อภายในประเทศ อัตราการติดเชื้อในแต่ละวันมีแนวโน้มสูงขึ้นหรือลดลงแค่ไหน อัตราการเสียชีวิตจากโควิดมีเท่าไร อัตราการฉีดวัคซีนของคนในประเทศ และระบบการสาธารณสุขของประเทศเขาเป็นอย่างไร แล้วถ้าหากเราไปแล้วเกิดติดเชื้อขึ้นมา ประกันสุขภาพที่ซื้อไว้ครอบคลุมแค่ไหน อย่างไร เพราะบางประเทศเป็นประเทศที่เจริญแล้วก็จริง แต่ระบบการสาธารณสุขอาจมีขั้นตอน และเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ยาก และถ้าหากต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเอง จำนวนเงินก็จะสูงมาก ใม่คุ้มแน่ ๆ

ศึกษาหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของการเข้าประเทศ โดยเฉพาะข้อปฏิบัติของนักเรียนต่างชาติ จากเว็บไซต์ของสถานทูตประเทศนั้น ๆ ว่าผู้ที่จะเข้าประเทศต้องได้รับวัคซีนชนิดไหน จำนวนเท่าไร ต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิดก่อนขึ้นเครื่องภายในกี่วัน วิธีการตรวจที่ยอมรับได้เป็นวิธีใด ต้องเป็นการตรวจ RT-PCR หรือไม่ หรือใช้ชุดตรวจ ATK แบบใด Professional Use หรือ Home Use หรือการยืนยันการฉีดวัคซีนโควิดครบแล้ว สามารถแสดงในแอพพลิเคชั่นได้ หรือต้องปรินต์เป็นกระดาษเพื่อไปยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ต้องเตรียมก่อนการไปเรียนต่อต่างประเทศ

นอกจากจะหาข้อมูลจากสื่อสาธารณะในเรื่องสถานการณ์โควิดในประเทศที่เราจะไปเรียนต่อนั้น ข้อมูลที่ได้อาจไม่ตรงกับความเป็นจริงเสมอไป ควรหาข้อมูลจากคนที่อยู่ในประเทศนั้นด้วย หากเรามีญาติ เพื่อน หรือคนรู้จักอยู่ในประเทศนั้น ควรสอบถามข้อมูลจากเขาตรงๆว่า สถานการณ์ในประเทศนั้นเป็นอย่างไร เพื่อที่จะสามารถคาดคะเนและประเมินเพื่อตัดสินใจได้ว่า ควรจะไปเรียนต่อต่างประเทศในตอนนี้หรือไม่ หรือจะเลื่อนเวลาการเรียนต่อออกไปเพื่อให้สถานการณ์ปลอดภัยก่อน

ก่อนที่จะตัดสินใจจ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นค่าดำเนินการของเอเจนซี่ ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบิน ต้องศึกษาสัญญา ระเบียบ ข้อกำหนดของค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้ละเอียด หากเกิดการระบาดของไวรัสในประเทศที่เราจะไปเรียนต่อต่างประเทศ ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปได้ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะมีการคืนให้หรือไม่ เต็มจำนวนหรือบางส่วน หรือสามารถเก็บไว้ได้โดยเลื่อนการเดินทางออกไป สามารถเลื่อนการเดินทางได้ในระยะเวลาเท่าไร เพราะในสถานการณ์แบบนี้ สิ่งที่ไม่คาดฝันก็อาจเกิดขึ้นได้ ไม่เช่นนั้นแล้ว เราอาจเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์ควรเลือกเดินทางด้วยสายการบินที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง และระบบการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิดที่เข้มงวด เช่น การสวมหน้ากากอนามัย 100% การทำความสะอาดตามจุดสัมผัสในเครื่องบินอย่างสม่ำเสมอ การสำรองหน้ากากอนามัยบนเครื่องให้แก่ผู้โดยสาร และการเว้นระยะห่างระหว่างผู้โดยสารแต่ละคน เพราะในการเดินทางแต่ละเที่ยวอาจใช้เวลานานหลายสิบชั่วโมง ในเครื่องบินเป็นพื้นที่จำกัดและอากาศก็ไหลเวียนใช้ร่วมกันอยู่ภายในเครื่อง ดังนั้น การป้องกันตัวเองแบบ Universal Prevention จึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งเบื้องต้นที่นักเรียนที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศต้องศึกษาและเตรียมตัว เพราะหากยังไม่มียารักษาเจ้าโควิดนี้แล้ว เราอาจต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับมัน สิ่งที่ดีที่สุดคือ การสร้างภูมิต้านทานในตัวให้แข็งแรง ต่อต้านเจ้าไวรัสตัวร้ายนี้ได้ การเรียนต่อต่างประเทศของนักเรียน จะได้เป็นการเรียนที่มีความสุข 

You may also like

Leave a Comment