IQ และ EQ กุญแจของการทำงานสู่ความสำเร็จที่มั่นคง

by konkhanthep

IQ และ EQ

IQ และ EQ กุญแจของการทำงานสู่ความสำเร็จที่มั่นคง

กุญแจสู่ความสำเร็จคืออะไร การที่มี IQ และ EQ สูงที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จเพื่อความอยู่รอด เพื่อตำแหน่งงาน เพื่อการยอมรับ ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้ทักษะส่วนตัวและไหวพริบในการทำงานของแต่ละคน ดังนั้นบทความนี้จะมานำเสนอให้รู้จักและการพัฒนาทักษะ IQ และ EQ กันค่ะ พร้อมกันหรือยังคะ ไปอ่านกันเลยค่ะ คนขั้นเทพ

Q หรือ Quotient มีความหมายว่าอะไร

คือค่าหรือระดับของศักยภาพความรู้ความสามารถ หรือคุณลักษณะที่มีอยู่ในตัวของเราทำให้บุคคลนั้นเป็นคนที่ฉลาด รู้ทันต่อสถานการณ์ และสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถให้เพิ่มขึ้นไปอีกได้

ความหมายและการพัฒนาทักษะของ IQ หรือ Intelligence Quotient

ความหมายของ IQ คือ เรื่องของความฉลาดทางด้านสติปัญญา วัดจากอายุสมองเทียบกับอายุจริง ซึ่งคนปกติจะอยู่ที่ 90 – 110 โดยเป็นการวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ ความสามารถทางวิชาการ ความจำและการอ่านเขียน 

การพัฒนา IQ นั้น 50% เกิดจากกรรมพันธุ์ อีก 50% เกิดจากสิ่งแวดล้อมโดยรอบ สิ่งแวดล้อมโดยรอบสามารถพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ IQ ให้สูงขึ้นได้คือ การกินอาหาร การออกกำลังกายและการทำงาน 

การกินอาหารให้ครบห้าหมู่และเลือกอาหารที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาทักษะ เช่น ปลา ถั่วเหลือง อาหารที่มีธาตุเหล็ก วิตามินต่าง ๆ ไอโอดีน โปรตีน

การออกกำลังกายเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา IQ ได้ เพราะจะทำให้มีสมาธิ สมองปลอดโปร่งสดชื่น กระฉับกระเฉง คิดอะไรได้เร็ว มีความอดทน

การทำงานก็ช่วยเพิ่มการพัฒนา IQ ได้เช่นกัน เพราะการทำงานเหมือนได้ใช้สมองในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ทำให้เราได้ฝึกกระบวนการคิด ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดี รวมทั้งการคิดในแง่ดี การคิดเชิงสร้างสรรค์หรือการได้รับการยอมรับนับถือในผลงาน ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีเยี่ยมได้

ความหมายและการพัฒนาทักษะของ EQ หรือ Emotional Quotient

ความหมายของ EQ คือ ความฉลาดทางด้านอารมณ์ของตนเองว่าสามารถควบคุมหรือระงับอารมณ์ของตนเองได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ 

สำหรับวิธีการพัฒนาทักษะ EQ ได้แก่ ฝึกรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น, เรียนรู้ที่จะปฏิเสธ, ฝึกการบ่งบอกสภาวะของอารมณ์, ประเมินความสามารถของเราอย่างจริงใจ, เปิดโอกาสต่อสิ่งใหม่ ๆ, รู้จักตัวเองและรักในสิ่งที่เราเป็น, เรียนรู้จากความผิดพลาด, การให้อภัย, หยุดพักจากเทคโนโลยีบ้าง, เลิกที่จะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ, นอนให้เพียงพอและการพูดขอบคุณตัวเองเสมอ ๆ 

เมื่อเราได้มีการพัฒนาทักษะด้าน EQ จะช่วยลดอารมณ์ฉุนเฉียวช่วยให้เราเก็บอารมณ์ได้ดี เข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น มีความเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือ ให้กำลังใจหรือปลอบประโลมผู้อื่นเป็น รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สามารถช่วยเหลือหรือร่วมมือกันเป็นกลุ่มได้ เข้ากับสังคมได้ดี มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีความกระตือรือร้นพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ คล่องแคล่ว ว่องไว ไม่เฉื่อยชา 

สำหรับด้านการทำงานก็จะมุ่งมั่น ตั้งใจทำ ไม่ย่อท้อหรือลดละความพยายามเมื่อมีอุปสรรคเกิดขึ้นระหว่างงานที่ทำ สามารถรับแรงกดดันต่าง ๆ คิดในแง่ดี จิตใจเบิกบาน ไม่หมกมุ่นกับสิ่งที่บั่นทอนจิตใจ เห็นไหมว่า การเพิ่ม EQ ให้กับตนเองคือ กุญแจสำคัญที่สามารถช่วยเสริมให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การพัฒนาทักษะ IQ และ EQ ควบคู่กันไป นอกจากจะต้องใช้ไหวพริบให้ดีเยี่ยมในการทำงานแล้ว IQ และ EQ คือกุญแจสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน

ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการเว็บทางหวยออนไลน์

You may also like

Leave a Comment