การจูงใจ หลักจิตวิทยาสำคัญสำหรับทุกธุรกิจ ที่ทำให้คนคล้อยตาม

by konkhanthep
การจูงใจ

การจูงใจ เป็นหลักจิตวิทยาพื้นฐานที่นักการตลาดรวมถึงคนทั่วไปควรมี เพราะการจูงใจเป็นทักษะที่เราต้องใช้ตลอดเวลาแทบทุกวัน เช่น การจูงใจสำหรับทุกธุรกิจ การจูงใจลูกค้าให้สนใจงานเรา การจูงใจเพื่อนร่วมงานให้ทำตามที่เราขอ การจูงใจคนในครอบครัว การจูงใจคนแปลกหน้าเพื่อให้ช่วยเหลือเราบางอย่าง ติดตามบทความได้ใน คนขั้นเทพ

จิตวิทยาในการจูงใจผู้คนนั้นมี 6 วิธี อะไรบ้าง

1. การพึ่งพาซึ่งกันและกัน การจูงใจเพื่อให้ผู้อื่นทำอะไรบางอย่าง จะต้องมีการตอบแทนซึ่งกันและกัน โดยผู้รับจะมองว่าเขาได้อะไรกลับมา หรือเป็นการตอบแทนสิ่งที่คุณเคยทำให้เขามาก่อน 

2. ความขาดแคลน จิตวิทยานี้เชื่อว่ามนุษย์อยากได้ในสิ่งที่ตนเองขาดหรือไม่มี ดังนั้นในการจูงใจ นอกจากจะเสนอผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับแล้ว เราต้องสื่อสารถึงข้อแตกต่างและสิ่งที่เขาจะสูญเสียถ้าไม่ตัดสินใจเลือกข้อเสนอของเราด้วย 

3. ความมีอำนาจหรือความเชี่ยวชาญ มนุษย์มักจะคล้อยตามคนที่มี 3 เรื่องต่อไปนี้ คือ คนที่น่าเชื่อถือ คนที่มีความรู้ และคนที่มีความเชี่ยวชาญ ลองถามตัวเราเองว่าจริงไหม ทำไมเวลาเรางานด้านต่าง ๆ เราจะพยายามถามเพื่อนที่เก่งหรือสนใจด้านนั้น ๆ เพราะเราเชื่อว่าเขามีความรู้มากกว่าเรา หรือทำไมเวลาออกกำลังกายเราจะเชื่อเทรนเนอร์มากกว่าเพื่อนเราที่เริ่มออกกำลังกายด้วยกัน เพราะเราเชื่อว่าเทรนเนอร์คือคนที่เรียนรู้ด้านนี้มาแล้ว

4. ความสอดคล้องและความยึดมั่น จิตวิทยานี้คือการมองหาหรือขอข้อตกลงร่วมกันจากผู้ที่เราอยากจะสื่อสารด้วย โดยต้องเกิดจากตัวเขาเองก่อน เพื่อให้เขามีส่วนร่วมกับเราในเชิงพฤติกรรมในอนาคต 

5. ความชอบ แนวคิดว่ามีความเชื่อว่า ลักษณะคนที่มนุษย์มักจะชอบคือ คนที่คล้าย ๆ กับเรา คนที่ชื่อชมเรา คนที่ร่วมมือกับเรา ดังนั้นถ้าเราอยากให้คนที่สื่อสารด้วยชอบเรา ต้องใช้เทคนิคนี้เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการคล้อยตาม 

6. ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ มนุษย์จะสังเกตสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำเพื่อใช้ในการตัดสินใจของตนเอง ดังนั้นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ปฏิบัติจะมีผลต่อพฤติกรรมของคนอื่น ๆ ด้วย ลองนึกถึงเวลาเราขับรถไปต่างจังหวัดแล้วมักจะมีของดีประจำจังหวัดที่ขายข้างทางที่ขายเหมือน ๆ กัน ร้านที่เราแวะคะคือร้านที่มีคนเยอะ ๆ ใช่ไหม หรือทำไมเวลาเลือกซื้อสินค้าบางอย่าง แล้วมีป้ายว่าสินค้าขายดี เราจึงรู้สึกสนใจเป็นพิเศษ

หวังว่าเทคนิคทั้งหมดจะมีประโยชน์นะคะ การมีความรู้ถ้าได้นำไปใช้จะเกิดการจดจำ และพัฒนาเป็นทักษะประจำตัวในที่สุดค่ะ หรือถ้าอยากให้ธุรกิจของคุณราบรื่นและประสบความสำเร็จ ก็อย่าลืมนำเอาหลักจิตวิทยาการจูงใจจากบทความนี้ไปใช้กันนะคะ

ผู้สนับสนุนหลัก ล็อตโต้สด

You may also like

Leave a Comment