การสอนภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์

by konkhanthep

การสอนภาษาอังกฤษ

การสอนภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ เมื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความน่าสนใจมากขึ้น ดังนั้นบทความนี้จึงจะมาบอกเคล็ดลับการสอนภาษาอังกฤษ มีหลายไอเดียที่ครูสามารถสร้างสรรค์ขึ้นมาใช้ทั้งในและนอกเวลาเรียน อีกทั้งยังสะดวกและรวดเร็วอีกด้วย จะเป็นอย่างไรนั้น มาดูกันเลย คนขั้นเทพ

ทักษะการการสอนภาษาอังกฤษแบ่งตามหมวดหมู่ได้ดังนี้

  • การฟัง (Listening) การสอนภาษาอังกฤษควรมี Subtitle ในช่วงแรกสำหรับการเริ่มต้นฟัง เพราะผู้เรียนจะได้เห็นรูปของคำศัพท์พร้อมกับการออกเสียงของคำศัพท์นั้น ๆ ทักษะการฟังก็จะเชื่อมโยงกับการออกเสียงด้วย การสอนทักษะการฟังมีช่องทางหลากหลายในอินเทอร์เน็ต เช่น YouTube, ภาพยนตร์, Podcasts เป็นต้น โดยการฝึกฟังด้วยหูฟังจะช่วยให้ผู้เรียนรับรู้เสียงได้ดีกว่าลำโพง
  • การพูด (Speaking) การสอนภาษาอังกฤษจะมีสื่อประกอบหรือไม่มีก็ได้ การมีสื่อประกอบจะทำให้การพูดมีความน่าสนใจ และผู้ฟังเข้าใจมากขึ้น อาจจะใช้สื่อนำเสนอ PowerPoint ปัจจุบันยังมีโปรแกรมที่ใช้สร้างสรรค์สื่อที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น และมีเทมเพลตให้ผู้ใช้งานเลือกใช้ เช่น Canva และเคล็ดลับคือการไม่ใช้ตัวอักษรเยอะเกินไป เน้นเป็นกราฟิกที่เข้าใจง่ายและเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พูด
  • การอ่าน (Reading) การสอนภาษาอังกฤษสำหรับทักษะการอ่าน เริ่มแรกควรให้ผู้เรียนเลือกอ่านตามความสนใจ รวมทั้งสามารถเลือกอ่านหนังสือตามระดับที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อช่วยให้เข้าใจระดับการใช้ภาษามากขึ้น 
  • การเขียน (Writing) การสอนภาษาอังกฤษสำหรับทักษะการเขียน ขั้นแรกควรเริ่ม เขียนคำ วลี ประโยค ย่อหน้า และเรียงความ ครูสามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยในการสอนให้มีความสนุกมากขึ้น เช่น การนำ Padlet เปรียบเสมือนกระดานหน้าห้องเรียน ที่ผู้เรียนแต่ละคนสามารถเขียนข้อความลงไปได้ ผู้เรียนคนอื่นก็สามารถเห็นข้อความนั้น ๆ ได้ด้วย

ตัวอย่างกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนรู้สะดวก สนุก และสร้างสรรค์

  • Minute to Vlog It กิจกรรมที่เป็นที่นิยมในยุคปัจจุบัน โดยครูหรือผู้เรียนก็สามารถที่จะเป็น Vlogger ได้ ซึ่ง Vlog หรือ Video Blog คือ การบันทึกและตัดต่อเรื่องราวต่าง ๆ รวมทั้งความคิด และประสบการณ์ผ่านกล้องแล้วเผยแพร่ไปสู่ผู้อื่น
  • Hop-On, Hop-off กิจกรรมบทบาทสมมุติที่ให้ผู้เรียนกลุ่มหนึ่ง เป็นไกด์นำเที่ยวมีหน้าที่นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว ผู้เรียนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยว กิจกรรมนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกการพูดนำเสนอ ยังได้ฝึกการเขียน ใช้เทคโนโลยีผ่านการจัดทำสื่อประกอบการพูดต่าง ๆ

การสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันโดยการนำเทคโนโลยี มาเป็นตัวช่วยสำคัญในการเรียนการสอน จะช่วยให้การเรียนรู้มีความสนุกสนาน และเปิดกว้างทางการเรียนรู้มากขึ้น การฝึกฝนทักษะทางภาษาจำเป็นต้องอาศัยความสม่ำเสมอ และอย่าลืมให้ผู้เรียนไปฝึกฝนด้วยตนเองก่อน เพื่อการเรียนรู้ที่เป็นขั้นชัดเจนจะทำให้ผู้เรียนซึมซับได้ไว และดีมากยิ่งขึ้น

บทความน่าสนใจใน เที่ยวไปทั่ว

You may also like

Leave a Comment