การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างไร ให้เกิดผล

by konkhanthep

การเรียนรู้ด้วยตนเอง

การเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถทำได้ตลอดเวลา เพราะปัจจุบันเป็นยุคที่มีข้อมูลอยู่ทุกที่ ที่จะทำให้เราสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา ทักษะนี้เป็นทักษะที่อาจจะสร้างความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จ ดังนั้นบทความนี้จะนำเสนอการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างไร ให้เกิดผล จะเป็นอย่างไร มาดูกันเลย คนขั้นเทพ

การเรียนรู้ด้วยตนเองคืออะไร

ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) เป็นการเรียนรู้โดยไม่ต้องผ่านผู้สอนหรือสถาบัน เป็นการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ (Knowledge) จากแหล่งต่าง ๆ ด้วยตัวเอง จากนั้นนำความรู้มาทดลองใช้ ฝึกฝน ปรับปรุง พัฒนา จนเกิดความชำนาญ สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนรู้นั้นไปใช้จนเกิดประโยชน์กับตัวเอง

ข้อดีของการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองจะต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง มีวินัย ควบคุมบริหารจัดการด้วยตัวเอง เพราะไม่มีใครมาบังคับหรือกำหนดแนวทางการเรียนรู้ แบ่งออก 4 อย่าง ดังนี้

– Satisfaction เป็นการเรียนรู้เพื่อความต้องการของตัวเอง เรียนรู้ตรงจุดวัตถุประสงค์ทำให้เกิดความพึงพอใจมากกว่าการเรียนรู้ตามระบบ หรือเรียนรู้ในสิ่งที่คนอื่นคิดว่าเราควรจะเรียน

– Everyone อยากเรียนรู้เรื่องอะไรสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เพราะทุก ๆ คนมีสิทธ์เรียนรู้ได้ด้วยตัวเราเอง ไม่จำกัดเพศ อายุ หรือฐานะ

– Flexibility เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง สามารถบริหารจัดการด้วยตัวเอง เกือบทุกขั้นตอน มีอิสระ สามารถยืดหยุ่นได้ จะเรียนช่วงไหน เมื่อไร เลือกเองได้ จะเรียนรู้เดี่ยว หรือเข้ากลุ่ม จะเรียนที่ไหน จะเรียนอย่างไร เป็นต้น

– Life–Long เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองตลอดชีวิต ไม่ว่าอายุจะเท่าไหร่ จะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ ก็สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

ลักษณะของผู้ที่มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเองจะมีประโยชน์มาก ลักษณะของผู้ที่มีการเรียนรู้ด้วยตนเองคือ ผู้ที่มีแรงจูงใจและสามารถผลักดันตัวเองให้ศึกษาเรื่องต่าง ๆ ได้ และอาจจะเป็นคนที่มีวินัยในการศึกษามากเป็นพิเศษ หรือจะเก่งเรื่องการตั้งเป้าหมายให้ตัวเอง มีวินัย มีความสามารถในการหาข้อมูล เพราะในยุคนี้ข้อมูลจะสามารถหาได้ง่าย ๆ ไม่ว่าจะเป็นผ่านอินเทอร์เน็ต หรือหนังสือต่าง ๆ แต่มีคนส่วนน้อยที่จะสามารถใช้แหล่งข้อมูลได้อย่างเต็ม เช่น คนที่สามารถเรียนรู้และซึมซับข้อมูลจากหนังสือได้ดีและเร็วกว่าคนอื่น ซึ่งหมายถึงคนนี้มีสมาธิในการเรียนรู้มากกว่า หรืออาจจะมีทักษะในการจดโน้ตในการตีความจากสื่อที่ตัวเองเรียนรู้

เทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลสูงสุด

1. ปฏิเสธสิ่งที่ร่างกายต้องการ เรียนรู้สิ่งที่สมองต้องการ

2. จงคบเพื่อนที่ให้ความเห็นได้ ไม่ใช่เพื่อนที่เอาแต่เล่นสนุก

3. อย่าเรียนรู้ทุกสิ่ง แต่จงเรียนรู้เท่าที่จำเป็น

4. คิดอย่างมีมิติ วิเคราะห์รอบด้าน

5. สิ่งที่เรารู้ต้องไม่มากไปกว่าสิ่งที่ควรรู้

บทความมากมายจาก ล็อตโต้สด ผู้สนับสนุนหลัก

You may also like

Leave a Comment