ทักษะการทำงานในปี 2023 ที่ต้องรู้จัก

by konkhanthep

ทักษะการทำงาน

ทักษะการทำงานในปี 2023 ที่ต้องรู้จัก เมื่อเข้าสู่ในปี 2023 สถานการณ์โรคระบาดเริ่มคลี่คลาย การใช้ชีวิตของเราทุกคนรวมถึงรูปแบบการทำงานที่ได้เกิดการปรับเปลี่ยนไปจากปีที่แล้วอย่างสิ้นเชิง บทความนี้คนขั้นเทพได้รวบรวมทักษะการทำงานเทรนด์การทำงาน เพื่อเป็นการนำมาปรับใช้กับให้สอดคล้องกับโลกอนาคต คนขั้นเทพ

เปิดเทรนด์การทำงาน และทักษะการทำงานในปี 2023

  1. Hybrid Working เพราะสามารถสร้างประสิทธิภาพในทักษะการทำงานได้ใกล้เคียง หรือมากกว่าการทำงานในรูปแบบเก่า ช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และช่วยทำให้พนักงานได้อิสระในการใช้ชีวิตมากขึ้น ทำให้การทำงาน Hybrid Working กลายเป็นสิ่งที่คนทำงานในยุคปัจจุบันต่างมองหาจากองค์กร
  2. บุคลากรที่มีศักยภาพกำลังเป็นที่ต้องการมากขึ้นทุกปี ทักษะการทำงานทั้งในด้าน Soft Skills และ Hard Skills เป็นที่ต้องการขององค์กรส่วนใหญ่ และองค์กรก็พร้อมจ้างด้วยอัตราค่าตอบแทนที่สูง จนทำให้บุคลากรที่มีศักยภาพในการทำงานเป็นอะไรที่หาได้ยากมากขึ้นทุกปี 
  3. Well-Being คือสิ่งสำคัญต่อพนักงาน ตัวอย่างสวัสดิการ เช่น สวัสดิการอุปกรณ์การทำงานแบบ Ergonomics, สวัสดิการปรึกษาจิตแพทย์ให้กับพนักงานฟรี, สวัสดิการกายภาพบำบัดสำหรับ Office Syndrome เป็นต้น
  1. DEI หรือ Diversity, Equity และ Inclusion คือความหลากหลาย ความเสมอภาค และการรวมกลุ่มเป็นหนึ่งเดียวในองค์กร เรื่องของ DEI เป็นสิ่งที่พนักงานโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ทุกคนล้วนตามหาจากองค์กรที่อยากร่วมงานด้วย เช่น การยอมรับความหลากหลายของคนทำงานในองค์กรที่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องเพศ แต่ยังรวมถึงช่วงวัย เชื้อชาติ ภาษา ประสบการณ์ ที่มีความต่างกันในองค์กร เป็นต้น
  2. บทบาทของ Manager ที่เปลี่ยนให้ทันสมัยมากขึ้น เช่น การจัด Sessions สอนความรู้ที่จำเป็นต่อสายอาชีพนั้น ๆ จาก Manager หรือการมี Sessions 1-1 ในทุกไตรมาส เพื่ออัปเดตการทำงาน รับฟังปัญหาที่เกิดจากการทำงาน และช่วยแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที แสดงให้เห็นถึงบทบาทของ Manager ที่มีความใส่ใจต่อพนักงานทุกคนในทีมไม่ใช่แค่เรื่องงานแต่เพียงอย่างเดียว
  1. EVP ที่พนักงานต้องการคือเวลาการทำงานต่อสัปดาห์ที่น้อยลง คือคุณค่าที่นายจ้างอยากมอบให้กับพนักงานซึ่งทำให้เขาเหล่านั้นยังคงทำงานอยู่กับองค์กรต่อไป โดยทักษะการทำงานในปี 2023 ที่กำลังจะมาถึงนั้นเทรนด์ในด้าน EVP ที่พนักงานส่วนใหญ่ล้วนต้องการมากที่สุดคือการลดเวลาทำงานต่อสัปดาห์ให้น้อยลง อย่างไรก็ตามเทรนด์นี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับบางธุรกิจ บางองค์กร การนำไปปรับใช้ควรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละบริษัท
  2. พนักงานวัย Gen-Z จะต้องการประสบการณ์ทำงานรูปแบบใหม่ หมายถึง ทักษะการทำงานใหม่ ๆ ที่เราได้กล่าวไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวัสดิการที่ตอบโจทย์ความต้องการสมัยใหม่มากขึ้น, บรรยากาศในการทำงานที่เอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น

ทั้งหมดเป็นเทรนด์การทำงานทักษะการทำงานในปี 2023 เป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปและกำลังจะเป็นกระแสต่อโลกการทำงานขององค์กรมากขึ้นก็ คือ เรื่องขององค์กรที่ต้องหันมาใส่ใจความเป็นอยู่และพัฒนาทักษะการทำงานให้พนักงานเพิ่มมากขึ้น

ขอขอบคุณ ล็อตโต้สด

You may also like

Leave a Comment