ทักษะการทำงาน คืออะไร กระบวนการแบบไหนที่เราต้องปรับ

by konkhanthep
ทักษะการทำงาน

ทักษะการทำงาน คืออะไร กระบวนการแบบไหนที่เราต้องปรับ

สำหรับงานในยุคสมัยใหม่นี้ ทักษะการทำงาน ความสามารถในการปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำงาน เพราะความสามารถในการปรับตัวจะช่วยให้คุณพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้คนที่มีทักษะการปรับตัวกลายเป็นคนที่มีความได้เปรียบในการทำงาน และความสามารถในการปรับตัว เราจะสร้างหรือพัฒนาได้อย่างไร? วันนี้ คนขั้นเทพ จะพามาดู

ทักษะการทำงานโดยใช้เทคนิคการปรับตัวให้เข้ากับงาน

1. ความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สิ่งสำคัญ คือ ต้องปรับตัวให้เข้ากับการทำงาน เพราะในงานนั้น เราต้องพบเจอผู้คนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่หรือวงสังคมใหม่ คุณต้องเปิดใจและลดอคติในการเรียนรู้ เพื่อสร้างมิตรภาพใหม่และเรียนรู้จากพวกเขาเพื่อให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถนำความรู้ไปใช้งานร่วมกันได้อย่างเต็มที่ ถือเป็นทักษะการทำงานที่สำคัญมาก ๆ

2. รับฟังความคิดเห็นจากทั่วทุกมุม คำวิจารณ์อาจเป็นสิ่งที่ทำให้หลาย ๆ คนรู้สึกไม่พอใจ หวาดกลัว และอาจส่งผลให้รู้สึกท้อแท้ในที่ทำงาน แต่การฟังคำวิจารณ์จากคนรอบข้างจะกระตุ้นให้คุณคิดใหม่และปรับปรุง เป็นทักษะการทำงานที่ดีเพราะการปรับตัวในการทำงานและได้รับการวิจารณ์ที่ดี สามารถช่วยให้คุณและทีมของคุณประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายได้

3. มีความคิดแบบเติบโตจะสามารถปรับตัวได้ดี ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวไปทำงานหรือปรับตัวในชีวิตประจำวัน เพราะคนที่มี Growth Mindset ก็คือคนที่พร้อมรับสิ่งใหม่ ๆ ที่จะช่วยผลักดันขีดจำกัดของตัวเองและพร้อมรับคำวิจารณ์อยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้ดี ซึ่งจะช่วยขยายแนวคิดให้มีความหลากหลาย และนำไปสู่ผลงานที่ดีที่สุด

4. เป็นผู้ฟังที่ดี เป็นทักษะการทำงานที่จำเป็นมาก ๆ เพราะการเป็นผู้ฟังที่ดีจะช่วยให้คุณได้ไอเดียมากมาย ไม่ว่าจะในกล่องหรือนอกกรอบ คนที่ปรับตัวได้ดีต้องเป็นผู้ฟังที่ดีที่จะเปิดใจรับสิ่งต่าง ๆ เพื่อปรับเทคนิคการทำงานของตนเอง อีกทั้งยังช่วยสร้างความกระตือรือร้นให้อีกฝ่ายประทับใจมากยิ่งขึ้น การเป็นผู้ฟังที่ดีต้องตั้งใจฟังสิ่งที่คุณต้องการจะสื่อ ตีความ ประเมินค่า และตอบสนองต่อสิ่งที่คุณได้ยินอย่างรอบคอบ นี่แสดงว่าคุณกำลังตั้งใจฟังสิ่งที่ผู้พูดนำเสนอ

ทักษะการทำงานที่สำคัญที่สุด คือ ความสามารถในการปรับตัว เนื่องจากมันจะเชื่อมโยงกับมุมมองต่าง ๆ ทั้งความฉลาดทางอารมณ์และทางสังคม ทัศนคติเชิงบวก ทัศนคติ และการควบคุมตนเอง เพราะเมื่อคุณมีทักษะในการปรับตัว คุณก็สามารถและจะพร้อมสำหรับสิ่งที่ไม่คาดคิด เมื่อคุณมีสติและพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์เหล่านั้นได้ดี โดยเฉพาะในด้านการทำงานที่จะช่วยให้คุณมองเห็นแนวทางแก้ไขปัญหา ปรับมุมมองให้แตกต่างจากเดิม เพื่อดูโอกาสในการปรับตัวและสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ดี
 ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.yournextu.com/th/%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81/essential-skills-for-new-gen

You may also like

Leave a Comment