มาพัฒนาและฝึกทักษะการสังเกตกันเถอะ

by konkhanthep

ทักษะการสังเกต

มาพัฒนาและฝึกทักษะการสังเกตกันเถอะ เพราะการสังเกตเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ที่มีคุณค่าที่สุด ยังเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้เรื่องอื่น ๆ ดังนั้นการมีทักษะการสังเกตที่ดีก็จะสามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ และยังสามารถการเรียนได้ดี จนนำมาสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มีประโยชน์สูงสุดคือ สามารถนำไปต่อยอดใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นเรามาฝึกและพัฒนากันเลย คนขั้นเทพ

ทักษะการสังเกตคืออะไร

ความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัส ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย ที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เป็นการหาข้อมูลหรือรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ โดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวลงไป เห็นอย่างไร รู้สึกอย่างไร ได้ยินอย่างไร ได้กลิ่นอย่างไร หรือรสชาติเป็นอย่างไร ก็ตอบไปตามนั้น และการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ได้ก็จัดว่าเป็นทักษะการสังเกตเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนแปลงของสี การเปลี่ยนแปลงรูปร่างสัณฐาน การเปลี่ยนแปลงขนาด การเปลี่ยนแปลงกลิ่น รส อุณหภูมิ เป็นต้น

เคล็ดลับการฝึกและการพัฒนาทักษะการสังเกต

  1. การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสังเกต เพราะในทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในเวลาที่อยู่บ้าน หรือระหว่างการเดินทางไปที่ต่าง ๆ ก็สามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการสังเกตได้ทั้งสิ้น เช่น การเล่นเกมด้วยการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว หรือเกมทายต่าง ๆ ทั้งหมดเป็นกิจกรรมจะช่วยให้ได้ฝึกทักษะกระบวนการสังเกต และเป็นการมองแยกแยะ ความเหมือนและความต่าง
  2. การจัดกิจกรรมช่วยส่งเสริมการสังเกต เพราะการจัดกิจกรรม เพื่อกระตุ้นกระบวนการสังเกตเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็น การได้เล่นต่อจิ๊กซอว์ก็สามารถช่วยได้ ก่อนที่จะต่อจิ๊กซอว์ได้แต่ละภาพนั้น เราจะต้องมีการสังเกตภาพโดยรวมของจิ๊กซอว์เสียก่อน และเมื่อแยกจิ๊กซอว์ออกมาแล้วต้องสามารถสร้างภาพในสมองได้ว่า ส่วนใดจะนำมาประกอบกับส่วนใด เพื่อให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ แน่นอนว่าการได้เล่นเกมเหล่านี้บ่อย ๆ จะช่วยฝึก และพัฒนาทักษะการสังเกตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแน่นอน
  1. การฝึกมองให้เป็นระบบ เพราะทักษะการสังเกตด้านการมองเป็นระบบในที่นี้คือ การมองไล่สายตาจากซ้ายไปขวา หรือจากบนลงล่าง ทั้งหมดนี้เป็นการมองไล่สายตามีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยจดจำ และเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจะทำให้เกิดความรอบคอบในการทำงานมากยิ่งขึ้น

ทั้งหมดทั้ง 3 ข้อนั้น เป็นการฝึกทักษะการสังเกต เนื่องจากสิ่งต่าง ๆ รอบตัวนั้นล้วนมีคุณค่าและน่าค้นหา ทำให้เรานั้นเป็นคนที่ช่างสังเกต และสามารถเก็บรายละเอียดของสิ่งรอบตัวได้ดี ย่อมก่อให้เกิดผลประโยชน์มหาศาลขึ้นในตัว ได้เรียนรู้เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้พัฒนาตนเองให้ก้าวสู่ความสำเร็จได้ในอนาคต

ขอขอบคุณ ล็อตโต้สด

You may also like

Leave a Comment