ทักษะในการวางแผนการทำงานที่ดี ทำยังไง

by konkhanthep
ทักษะในการวางแผน

ทักษะในการวางแผนการทำงานที่ดี ทำยังไง

เพื่อยกระดับงานของคุณอย่างเป็นมืออาชีพ เราได้นำเคล็ดลับการพัฒนาทักษะการทำงาน และทักษะในการวางแผนการทำงานมาให้ทุก ๆ คนได้อ่าน และนำไปพัฒนาตนเองกัน ต้องบอกว่าทักษะเหล่านี้จำเป็นอย่างมากในการทำงาน เพื่อให้งานออกมาดี และมีคุณภาพ ดังนั้นเราไปดูกันดีกว่าว่าทักษะในการทำงานและทักษะในการวางแผนนั้นจะมีอะไรบ้าง วันนี้ คนขั้นเทพ จะพามาดู

ทักษะในการวางแผนและการทำงานให้ทำงานได้ดีขึ้น

  1. มีเป้าหมายที่ชัดเจน

ทักษะในการวางแผนการทำงานแรกที่คุณควรมี เมื่อคุณมีเป้าหมายชัดเจนว่าคุณต้องการให้คนอื่นมองว่าคุณเป็นอย่างไร ตัวอย่างเช่น คุณต้องการให้คนอื่นมองว่าคุณเป็นคนขยัน กระตือรือร้น มีความสามารถ และสามารถผลิตงานที่ได้รับมอบหมายหรือเป็นอาสาสมัครเองได้ เพื่อที่คุณจะได้มีโอกาสโปรโมท คุณจะมีความกระตือรือร้น เต็มใจทำงานให้เต็มศักยภาพ เพียงแค่มองหาวิธีการทำงานให้สำเร็จ อย่าเสียเวลาคิดในแง่ลบว่าทำไม่ได้ ฯลฯ

  1. กระตือรือร้น

ทักษะในการวางแผนการทำงานต่อมา คือ ความกระตือรือร้นในการทำกิจวัตร กระตือรือร้นที่จะทำสิ่งใหม่ ๆ กระตือรือร้นกับงานที่ได้รับมอบหมาย เห็นว่าทุกงานที่คุณทำมีค่า เป็นประโยชน์ต่อคุณ (เช่น พัฒนาตัวเอง เรียนรู้) และองค์กรของคุณ (จิ๊กซอว์ที่ช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ) พลังของความกระตือรือร้นนี้ถ่ายทอดผ่านน้ำเสียง คำพูด ท่าทาง และการกระทำของคุณ คุณจะช่วยคนรอบข้าง คุณมีความกระตือรือร้น และแน่นอนว่าเมื่อคุณมีความกระตือรือร้น คุณจะทำงานได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  1. กล้าคิดและทำสิ่งใหม่ ๆ

ทักษะในการวางแผนการทำงานอีกข้อที่ควรมี เมื่อคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและกระตือรือร้น คุณจะต้องการทำอะไรใหม่ๆ และกล้าเรียนรู้และลงมือทำ ท่านจะเกิดวิธีการใหม่ๆ เพื่อทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเสนอแนวคิดใหม่ๆ ให้กับหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงาน หรือคิดโครงการใหม่และเพื่อเป็นอาสาสมัคร และกล้านำผู้อื่น (อ่านเพิ่มเติมในบทความ Growth Mindset, Sustainable Success Concepts)

  1. มีความรับผิดชอบ

สามารถส่งมอบงานตามที่ได้รับมอบหมายหรือสูงกว่าที่ได้รับมอบหมายและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด วิธีนี้จะช่วยให้หัวหน้าและทีมของคุณรู้สึกปลอดภัย สะดวกสบายในการทำงานและไว้วางใจในตัวคุณ ทักษะการทำงานที่สมควรมีอย่างมากในการทำงาน

  1. รักการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลา

ทักษะการทำงานในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเป็นสิ่งสำคัญ เพราะในปัจจุบันมีความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา คุณสามารถเรียนรู้ได้ทั้งความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวกับงาน และเรียนรู้ทักษะจากผู้อื่น เช่น การเรียนรู้การบริหารคน การจัดการจากหัวหน้างาน เรียนรู้การขายและสิ่งจูงใจจากฝ่ายขาย หรือคนที่เป็นแรงจูงใจที่ดี เป็นต้น นอกจากนี้ คุณสามารถเรียนรู้จากสิ่งที่คุณทำ ตั้งคำถามว่าจะมีวิธีพัฒนาและปรับปรุงได้อย่างไร?

  1. มีทัศนคติที่ดี

ทักษะการทำงานที่จะทำให้คุณเติบโต คือ มีทัศนคติที่ดีต่องานของตน ให้กับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า และบริษัท เนื่องจากคนที่มีทัศนคติเชิงบวกเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น นำทีมและองค์กรไปข้างหน้าด้วยกัน ด้านเพื่อตัวเอง การมีทัศนคติที่ดี ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีความสุข มีพลังงานและความมุ่งมั่นในการทำงาน คุณสามารถฝึกทัศนคติเชิงบวกได้ เช่น มองหาข้อดีที่คุณเผชิญในสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อดีที่คุณทำงานในองค์กรปัจจุบัน ข้อดีของการทำงาน ข้อดีของเจ้านายและเพื่อนร่วมงาน ฯลฯ (อ่านเพิ่มเติมที่บทความทัศนคติที่สำคัญในที่ทำงาน)

  1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและทำงานเป็นทีม

ทักษะการทำงานที่สำคัญมาก คือ เราไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ ถึงแม้เราจะทำงานของเราคนเดียว แต่เราก็ยังต้องส่งต่องานให้คนอื่น หรือการโต้ตอบกับผู้อื่น หากเรามีความสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น การยิ้ม การทักทายผู้อื่น การพูดคุย การเอาใจใส่ผู้อื่น การเป็นผู้ฟังที่ดี และเชื่อว่าผู้อื่นมีศักยภาพและความสามารถจะช่วยให้เพื่อนในองค์กรรักและไว้วางใจคุณ และถ้าคุณขอความช่วยเหลือจากเขาหรือมีงานทำร่วมกัน เขาจะช่วยคุณได้เป็นอย่างดี ช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้น

  1. ทักษะการสื่อสารที่ดี

ทักษะการทำงานที่ดี คือ สื่อสารเข้าใจง่าย ความสามารถในการสื่อสารก็มีความสำคัญมาก หากเราสามารถฟังผู้อื่นได้ดี ฟังให้เข้าใจถึงความต้องการของเขา เข้าใจมุมมองของเขา อย่าฟังด้วยมุมมองของเรา หรือมีอคติในการฟัง หรือฟังแล้วคิดว่าเราจะหาเหตุผลมาโต้แย้งกับเขา จะช่วยให้เราเข้าใจว่าเขาสามารถสื่อสารหรือพูดในสิ่งที่ผู้ชมต้องการและสามารถจูงใจคู่สนทนาในสิ่งที่เขาต้องการได้

  1. มีการบริหารเวลาและมีทักษะในการวางแผนการทำงาน

ด้วยงานที่หลากหลาย แต่ละงานมีความสำคัญและความเร่งด่วนที่แตกต่างกัน ทักษะการทำงานในการบริหารเวลาก็มีความสำคัญต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณมีทักษะในการวางแผนและจัดการงานตามลำดับความสำคัญและความเร่งด่วน ดูภาพความสำเร็จของงานนั้น และวางแผนล่วงหน้าจะช่วยให้คุณทำงานได้ดีขึ้น งานเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่วางแผนไว้

สรุป ทักษะการทำงาน 9 ข้อนี้จะช่วยให้คุณทำงานอย่างมืออาชีพมากขึ้น และช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จมากขึ้น และจะช่วยเพิ่มพูนทักษะในการวางแผนการทำงานให้ทุกคนทำงานได้เป็นระเบียบมากขึ้นอีกด้วย

You may also like

Leave a Comment