ทุนเรียนต่อต่างประเทศหาได้ที่ไหนบ้าง

by konkhanthep
ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

ทุนเรียนต่อต่างประเทศหาได้ที่ไหน

หาทุนเรียนต่อต่างประเทศ ไม่ยากเลยที่จะหาทุนการเรียนต่อต่างประเทศ สมัยนี้เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร แค่เพียงเสริชจากกูเกิ้ลก็รู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้แล้ว แต่หากไม่อยากเสียเวลาไปจ่อมจมกับข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่เป็นร้อยๆเรื่อง จะเฉพาะเจาะจงไปเลยก็แนะนำว่า ให้เริ่มต้นจากรัฐบาลประเทศต่างๆ เพราะทุนที่รัฐบาลแต่ละประเทศให้กับนักศึกษาต่างชาติให้ไปเรียนต่อนั้น ส่วนใหญ่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าเรียน ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าครองชีพ และบางทุนก็ให้ค่าตั๋วเครื่องบินให้บินกลับบ้านได้ปีละ 1 ครั้งอีกด้วย ทุนของรัฐบาลนี้เราอาจเรียกได้ว่าเป็นทุนที่ให้เยอะสุดและดีที่สุด การแข่งขันก็จะเยอะและยากที่สุดด้วย วันนี้ คนขั้นเทพ จะพามาดูวิธีหาทุนเพื่อไปเรียนต่างประเทศกัน

https://www.canva.com

เว็บไซต์ทุนเรียนต่อต่างประเทศที่น่าสนใจ

Chevening Scholarship ทุนรัฐบาลอังกฤษ : https://www.chevening.org/scholarship/thailand/

DAAD Scholarships ทุนรัฐบาลเยอรมัน : https://www.daad.or.th/th/

Monbukagakusho (MEXT) Scholarship ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น : https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.html

ทุนขององค์กรหรือทุนที่สนับสนุนการทุนเรียนต่อต่างประเทศ

ต่อมาจากทุนรัฐบาลก็จะเป็นทุนขององค์กรหรือทุนที่สนับสนุนการทุนเรียนต่อต่างประเทศ จากเศรษฐีหรือคนที่มีฐานะ บริจาคเพื่อสังคม ให้ทุน ยากจน ช่วยให้นักศึกษาต่างชาติที่ประสบปัญหาทางการเงินได้รับโอกาสทางการศึกษา ทุนลักษณะนี้อาจเป็นทุนให้เปล่า ไม่ต้องชดใช้ทุน แต่ให้เพื่อไปเรียนต่อ เรียนจบแล้วอาจมีข้อตกลงว่าให้กลับประเทศเลยหลังเรียนจบ ไม่ให้มาทำงานต่อเช่น

Simon and June Li Undergraduate Scholarship ทุนระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาต่างชาติสาขามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด : https://www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/fees-and-funding/oxford-support/simon-and-june-li-scholarship

Reach Oxford scholarships ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติจากประเทศที่มีรายได้น้อย มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด : https://www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/fees-and-funding/oxford-support/reach-oxford-scholarship

สำหรับน้องนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ก็จะมีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดูแลเรื่องการต่างประเทศ ให้การดูแลนักศึกษานานาชาติ และครูแนะแนวในโรงเรียนก็จะเป็นที่ปรึกษาในการเรียนต่อต่างประเทศหรือเรื่องของทุนเรียนต่อ น้อง ๆ ก็สามารถที่จะไปขอคำแนะนำจากทั้งสองส่วนนี้ได้

https://www.canva.com  แต่หากต้องการผู้เชี่ยวชาญช่วยในการหาข้อมูลให้ อาจไปปรึกษาบริษัทซึ่งเป็นที่ปรึกษาในการแนะแนวการเรียนต่อต่างประเทศ บริษัทลักษณะนี้มีอยู่เป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ที่ให้คำปรึกษาก็อาจเป็นรุ่นพี่ที่ได้ไปเรียนต่อต่างประเทศมาแล้ว ได้รับทุนมาแล้ว ซึ่งจะรู้ข้อมูล รายละเอียด ขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการ ก็สามารถที่จะให้คำแนะนำแก่น้องๆได้อย่างรู้ลึก รู้จริง นอกจากจะให้คำแนะนำในการหาข้อมูลและเตรียมต้วแล้ว  ยังช่วยในการดำเนินการยิ่นเอกสารเพื่อขอวีซ่า ติดต่อโรงเรียนเพื่อสอบถามข้อมูล ช่วยในการเดินทางไปจนถึงที่พักในประเทศนั้นเลยทีเดียว แต่ในส่วนนี้อาจมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เป็นค่าดำเนินการ ค่าเอกสาร ค่าธรรมเนียมในการยื่นเอกสาร ช่องทางนี้จะช่วยน้องๆประหยัดเวลาไปได้ค่อนข้างมาก เพื่อที่น้องๆจะได้เอาเวลาไปเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆอีกก็จะดีกว่านะ จะบอกให้

You may also like

Leave a Comment