แนวความคิดของผู้ประสบความสำเร็จ

by konkhanthep

ประสบความสำเร็จ

การที่เราจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จนั้น จะรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองคิดสิ่งที่ตัวเองทำและลงมือทำ 100% การโทษผู้อื่น หรือสภาพแวดล้อมทำให้เราหยุดการกระทำ การรอให้ทุกอย่างดีขึ้นแล้วค่อยลงมือทำย่อมไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้การมีข้อแก้ตัวอย่างตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็ตามล้วนทำให้เราไม่สำเร็จ การรับผิดชอบและลงมือทำ 100% เต็ม เท่ากับเรายังเห็นคุณค่าของเป้าหมายที่เราอยากไปให้ถึงการบ่นสักเล็กน้อยแล้วค่อยทำต่อเหมือนได้ระบายเป็นความเชื่อที่ผิดโดยแท้ มาดูคุณสมบัติ และหลักการของผู้ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ ติดตามบทความ คนขั้นเทพ

หลักการของผู้ประสบความสำเร็จ

การทำงานให้ประสบความสำเร็จควรหลีกเลี่ยง 3 เรื่อง ดังต่อไปนี้

1. หลักการของคุณสมบัตินี้ การที่ตำหนิผู้อื่นหรือสถานการณ์ (No Blame)

2. คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จ การหาเหตุผลมาแก้ตัวหรือเป็นข้ออ้าง (No Excuse)

3. คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จ การบ่นเพื่อให้สบายใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น (No Complain)

การที่เราตำหนิผู้อื่นหรือสถานการณ์ว่าเป็นความผิดที่ทำให้เราไม่สำเร็จ จะทำให้เราไม่ค้นหาวิธีการไปสู่เป้าหมายแต่รอให้ผู้อื่นแก้ไขก่อน หรือสถานการณ์ดีขึ้นก่อน

คุณสมบัติของผู้ที่ประสบความสำเร็จ

1. การที่เราหาข้อแก้ตัวหรือข้ออ้างมาอธิบายสิ่งที่เราไม่สำเร็จ ก็เท่ากับเรายอมแพ้โดยไม่ตั้งใจ เพราะไม่ว่าปัจจัยต่าง ๆ จะพร้อมหรือไม่ แต่ถ้าเราต้องการบรรลุเป้าหมาย เราย่อมมีวิธีการต่าง ๆ อีกมากมาย 

2. การที่เราบ่นเพื่อให้สบายใจ เสร็จแล้วค่อยลงมือทำ กับการทำเลยโดยไม่บ่น อย่างไหนทำให้สมองหรือแนวความคิดของเราดีกว่ากัน

การประยุกต์เพื่อประสบความสำเร็จ

การที่เราจะ ลด ละ เลิก การตำหนิ การแก้ตัว และการบ่นให้ได้แล้วตั้งใจลงมือทำ ทุกครั้งที่จะตำหนิผู้อื่นให้ถามว่า เกิดประโยชน์เรื่องอะไรบ้าง? หากต้องการหาข้ออ้างกับสิ่งที่เกิดขึ้น ให้ถามว่าเกิดประโยชน์เรื่องอะไรบ้าง? ถ้าจะบ่นควรแน่ใจว่าสร้างความสบายใจได้หลังการบ่นเสร็จแล้ว ตั้งเป้าหมายว่าจะไม่บ่นประมาณ 1 สัปดาห์ (เราเองตอนนี้ยังทำไม่ได้ค่ะ) ยินดีรับผิดชอบทุกอย่าง เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาต่อไป

ผู้ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่แล้วเขาเป็นผู้ลงมือทำ เมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเขาจะมองดูตัวเองก่อนเสมอว่าเขานั้นได้ทำพลาดตรงไหน หรือทำหรือจัดการตรงไหนยังไม่ดีพอ จากนั้นเขาก็จะพัฒนาและปรับปรุง ผู้ที่สำเร็จจริง ๆ คือคนที่ไม่ถือว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ประสบความสำเร็จ จะไม่ว่าตัวเองนั้นเก่งที่สุด ผู้ใดที่เห็นตนนั้นเก่งนั้นดีกว่าผู้อื่น เห็นแต่ข้อผิดพลาดของคนอื่นแต่ไม่เคยมองดูความผิดพลาดของตนเองเลย แล้วโอ้อวดว่าตนนั้นเป็นผู้สำเร็จ ผู้นั้นแหละคือคนที่ล้มเหลวอย่างแท้จริง ให้ทุกคนกลับไปถามตัวเองว่า ณ ตอนนี้ตนเองนั้นเป็นผู้ประสบความสำเร็จหรือเป็นผู้ล้มเหลว

ขอขอบคุณ ล็อตโต้สด

You may also like

Leave a Comment