การเป็นพนักงานใหม่ที่ดี

by konkhanthep

พนักงานใหม่

เพราะความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดของพนักงานใหม่จะพบอยู่ 2 ประการ คือ พนักงานใหม่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรได้ และพนักงานใหม่ไม่ค่อยถามในสิ่งที่เขาไม่รู้ หากเรากำลังเปลี่ยนงาน หรือกำลังปรับตัวเข้ากับตำแหน่งใหม่ แม้แต่เพิ่งเริ่มทำงานครั้งแรก บทความนี้จะนำกลยุทธ์ที่จะช่วยให้เราปรับตัว และยังสร้างความประทับใจให้กับเพื่อนร่วมงานด้วย ติดตามบทความเพิ่มเติมที่ คนขั้นเทพ

พนักงานใหม่ที่ดี ควรทำอย่างไร

1. การทำความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของเรา

ในช่วงแรกเราควรหาโอกาสคุยกับผู้จัดการของคุณถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่งคุณมีบทบาทอย่างไรต่อภาพรวมขององค์กร โดยคุณอาจตั้งคำถามดังนี้ อะไรคือเรื่องสำคัญและเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการก่อน, คุณควรรายงานความคืบหน้าในโครงการที่คุณรับผิดชอบในรูปแบบใด และบ่อยแค่ไหน, วิธีการในการประเมินสมรรถนะในการทำงานเป็นอย่างไร

2. เมื่อรู้ตัวเองว่าเมื่อไรที่ต้องการคำแนะนำ

ความสำเร็จในบทบาทพนักงานใหม่คือ ความเต็มใจที่จะยอมรับ เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ หากยังลังเลที่จะขอความช่วยเหลือคุณมักจะทำผิด เรายอมรับว่าไม่มีความชำนาญในสิ่งนั้น ย่อมดีกว่าการส่งงานที่ไม่ตรงตามความคาดหวัง

3. การสังเกตสไตล์ในการสื่อสาร

พนักงานใหม่อย่าพลาดที่จะสังเกตวิธีการผู้จัดการ เพื่อนร่วมงาน หรือพนักงานในแผนกอื่น ๆ เป็นต้น เมื่อรู้ถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่าคนส่วนใหญ่ชอบที่จะสื่อสารกันอย่างไร หากหัวหน้างานคาดหวังให้ส่งข้อมูลรายละเอียดสำคัญ เมื่อเรารู้สไตล์ของพวกเขาก่อนล่วงหน้า อาจสร้างความไม่ประทับใจให้แก่หัวหน้างานแน่นอน

4. การเคารพในวัฒนธรรมขององค์กร

สำหรับการแต่งกาย การไปถึงที่ทำงานสาย อาจจะเป็นสิ่งที่แสดงถึงความไม่เคารพ ไม่ให้เกียรติองค์กร ดังนั้นการสังเกตจากผู้ที่ประสบความสำเร็จว่าเขาวางตัวและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไร และเราควรเรียนรู้กฎขององค์กร รวมถึง ธรรมเนียมปฏิบัติ ทัศนคติ ค่านิยมขององค์กร เพื่อที่คุณจะสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรใหม่ได้โดยเร็ว

5. การใช้เวลาเข้าสังคม

เพราะการทำงานอย่างมืออาชีพจะให้ความสำคัญของพนักงานใหม่ กับการทำงานควบคู่ไปกับการทำความรู้จักเพื่อนร่วมงาน ดังนั้นการแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเราทุ่มเทให้กับการทำงาน แต่ก็ยังต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และพันธมิตรที่แข็งแกร่งมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในการทำงานได้ง่ายขึ้น

6. การขอความคิดเห็น

ขณะในช่วงการทดลองงาน การขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของคุณจากนายจ้างเป็นระยะ เพื่อเป็นการประเมินการแก้ไขและปรับปรุงให้ตนเองดีขึ้นเรื่อย ๆ 

สำหรับการเป็นพนักงานใหม่ที่จะให้ประสบความสำเร็จ ต้องเริ่มต้นให้ดีเพราะก้าวแรกที่มั่นคง ย่อมส่งผลต่อก้าวต่อ ๆ ไป สุดท้ายแล้วหากพนักงานใหม่ตั้งใจเรียนรู้ สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้อย่างรวดเร็ว ก็จะสามารถทำงานต่อไปได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ล็อตโต้สด

You may also like

Leave a Comment