ปัจจัยที่ควรนำมาปรับปรุงพัฒนาการทำงาน

by konkhanthep
พัฒนาการทำงาน

ปัจจัยที่ควรนำมาปรับปรุงพัฒนาการทำงาน

การพัฒนาการทำงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อจ้างคนและเสนองาน เพราะหลาย ๆ องค์กรคงต้องการคนที่มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาตนเองตลอดเวลามาร่วมงานด้วย หากทำงานร่วมกับคนที่ย่ำอยู่กับที่ ก็อาจจะทำให้การพัฒนาการทำงาน พัฒนาโปรเจค หรือการพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าเป็นเรื่องที่ยากมาก ๆ เมื่อทราบเช่นนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่า การพัฒนาการทำงานและตนเองนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องเรียนรู้และฝึกฝน วันนี้ คนขั้นเทพ จะพามาดู

ปัจจัยที่จำเป็นในการพิจารณาในการพัฒนาการทำงานและทักษะใหม่

การพัฒนางานโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์สามารถช่วยให้ผู้คนพัฒนาทักษะผ่านการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกเขา ซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิผลในการทำงานมากขึ้น การพัฒนางานโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้ผู้คนพัฒนาทักษะและทำในสิ่งที่ตนทำได้ดีขึ้น สิ่งเหล่านี้นำไปสู่ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความพึงพอใจในงานของพนักงาน ในขณะเดียวกันก็นำไปสู่ขวัญกำลังใจและความมุ่งมั่นของพนักงานที่สูงขึ้นต่อบริษัทและภาพลักษณ์ของแบรนด์ ฯลฯ ได้

ปัจจัยที่จำเป็นต้องพิจารณาในการพัฒนาการทำงานและทักษะใหม่ ได้แก่

ปัจจัยที่ 1: มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทโดยการสร้างเนื้อหาสำหรับเฉพาะกลุ่มหรือหัวข้อเฉพาะ

ปัจจัยที่ 2: การระบุโอกาสในการมีส่วนร่วมในเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท ตัวอย่างเช่น การระบุโอกาสที่ต้องการความรู้เชิงลึกมากขึ้น

ปัจจัยที่ 3: ระบุความต้องการที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่าคนทั่วไป แต่สามารถตอบสนองได้ด้วยความพยายามและการฝึกอบรมที่ดี

ปัจจัยที่ 4: การทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ/เฉพาะตลาดที่ผู้อื่นอาจประสบปัญหาในการทำเช่นนั้น (เอเจนซี การตลาด)

การทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการฝึกอบรมและการพัฒนาการทำงานที่ดีขึ้น สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก สิ่งนี้ช่วยให้ผู้คนเติบโตอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิผลมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจของพนักงานและทำให้พวกเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในบริษัทอีกด้วย 

เมื่อเรามีพัฒนาการทำงานที่ดี เชื่อว่าเราจะเป็นที่รักและที่ต้องการของบริษัท และหากเราทำได้ จะแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบที่ดี การเรียนรู้ ปรับปรุง แก้ไข ในสิ่งต่าง ๆ ซึ่งก็จะทำให้เรากลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพขององค์กรนั้น ๆ เผลอ ๆ ก็อาจจะทำให้เราเป็นที่ต้องการในตลาดงาน หากอยากมีความก้าวหน้าในอาชีพ หน้าที่การงาน ก็คงจะไม่ใช่เรื่องยาก

ในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติกำลังเข้าแทนที่มนุษย์ขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะงานด้านเทคนิคและงานที่ต้องซ้ำ ๆ ซึ่งทำได้รวดเร็วและแม่นยำกว่ามนุษย์มาก

ส่งผลให้ทักษะด้าน Hard Skills มีความสำคัญลดลงไปมาก และทำให้ Soft Skills มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ

Soft Skills นั้นครอบคลุมทักษะที่จำเป็นในอนาคตในหลายด้าน เช่น การทำงานเป็นทีม, การบริหารเวลา, การเอาใจใส่ความรู้สึกผู้อื่น เป็นต้น โดยทักษะเหล่านี้ช่วยสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานได้ดีขึ้น สร้างความไว้วางใจ ทั้งยังเป็นส่วนสำคัญให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข  Soft Skills เป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้ และฝึกหัดได้ ไม่ว่าการทำอาชีพใด ๆ ต้องอาศัยการมีทักษะ Soft Skills ที่ดีทั้งสิ้น (ข้อมูลจาก www.palagrit.com )

You may also like

Leave a Comment