เคล็ดลับเรียนยังไงให้ได้เกรดดี

by konkhanthep
เกรดดี

เคล็ดลับเรียนยังไงให้ได้เกรดดี

เรียนยังไงให้ได้เกรดดี? ในการเรียนนั้น เกรดมีความสำคัญต่อตัวนักเรียนและนักศึกษาเองค่อนข้างมาก เพราะสามารถใช้เป็นช่องทางเรียนหรือสมัครงานในสถานที่ที่เราตั้งเป้าหมายไว้ได้ สำหรับหลาย ๆ คนอาจดูไร้ความหมาย แต่จริง ๆ แล้ว เกรดเป็นตัววัดความเข้าใจในเนื้อหา วินัยในการศึกษาที่ใช้ระบุความรับผิดชอบของเรา วิธีที่เราจะได้เกรดดีขึ้นคือต้องเข้าใจเนื้อหานั่นเองจ้า วันนี้ คนขั้นเทพ จะพามาดู

มาดูกันว่าเรียนยังไงให้ได้เกรดดี เราจะสามารถปรับปรุงเกรดของเราได้อย่างไร

1. ตั้งใจฟังในห้องเรียน

เรียนยังไงให้ได้เกรดดี? สิ่งสำคัญคือต้องอยู่ในชั้นเรียนและมีสมาธิในการเรียน เพราะเนื้อหาที่ครูส่วนใหญ่จะใช้ในการออกข้อสอบประเมิน ไม่ว่าจะเป็นปลายภาค สอบกลางภาค และปลายภาค ซึ่งตั้งใจฟังผู้พูดขณะสอน อย่าก้มลงจดสไลด์ ซึ่งสามารถจดสไลด์หรือบันทึกย่อระหว่างเรียนได้ แต่มีสมาธิระหว่างเรียน ไล่ตามประเด็นที่ผู้บรรยายบอก เราอาจพลาดประเด็นสำคัญไป ดังนั้นจงตั้งใจฟังและทำความเข้าใจประเด็นแล้วจดบันทึกหรือสรุป และควรใช้โน้ตเป็นรูปภาพเพื่อให้เราเข้าใจและทำให้จับประเด็นได้เร็วขึ้น

2. อ่านสรุปก่อนเริ่มการเรียน

เรียนยังไงให้ได้เกรดดี? การเรียนในแต่ละหลักสูตรควรสรุปเนื้อหาให้ดีเพื่อให้เราหยิบเนื้อหาสำคัญได้ในเวลาอันสั้น หากเราต้องการให้เนื้อหาเชื่อมต่อระหว่างของเก่ากับของใหม่ การทบทวนเนื้อหาก่อนเริ่มหลักสูตรจะช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมของบทเรียนก่อนหน้านี้ และอ่านเนื้อหาที่กำลังจะศึกษาก่อน พอผู้พูดพูดถึงเนื้อหาก็ทำให้เราเห็นภาพและเข้าใจมากขึ้น

3. ติวให้เพื่อน

วิธีนี้เรียกว่าวิธีการถ่ายทอด เพราะเราถ่ายทอดก็เหมือนทบทวนตัวเองเพราะในขณะที่เราสอนเพื่อน หากมีคำถามหรือสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจถูกต้องจะถือว่าช่วยแบ่งปันความรู้ ในระหว่างที่เราอธิบายให้เพื่อน ๆ ฟัง สมองของเรามีการจัดระเบียบอย่างเป็นระบบมากขึ้น และจะทำให้เราเข้าใจถึงความลึกซึ้งของความรู้นั้นที่เกิดขึ้นอีกด้วย เป็นอีกวิธีที่ช่วยตอบคำถามเรียนยังไงให้ได้เกรดดี

สุดท้าย ถ้าจะตอบคำถามที่ว่าเรียนยังไงให้ได้เกรดดี ต้องบอกว่าผลการเรียนที่ได้มาไม่ใช่เครื่องบ่งชี้ว่าเราดีหรือไม่ แต่เป็นการบ่งบอกว่าเราใส่ใจและมีวินัยกับสิ่งที่เราเรียนรู้มากแค่ไหน? คนที่มีหัวดีแต่ขาดวินัยและความเห็นอกเห็นใจไม่สามารถสรุปได้ว่าตนไม่เก่ง และเพียงเพราะเราไม่ได้เกรดดีไม่ได้หมายความว่าเราไม่ดี แค่เราไม่ใส่ใจกับสิ่งที่เราเรียน และเกรดยังเป็นช่องทางให้เราได้เรียนรู้และสัมผัสสิ่งใหม่ ๆ ดังนั้นจงเน้นการเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตาม 3 วิธีข้างต้น เกรดของเราจะออกมาดีกว่าเดิม

You may also like

Leave a Comment