อยากให้ลูกเป็นเด็กฉลาด พ่อแม่ต้องมีพฤติกรรมยังไง

by konkhanthep

เด็กฉลาด

เด็กฉลาด-หัวไว พ่อแม่สร้างได้ พ่อแม่ควรเสริมสร้างความฉลาดในเด็กให้ถูกต้องผ่านพฤติกรรมพ่อแม่ เพราะเด็กฉลาดต้องมีพัฒนาการต่าง ๆ รวมถึงพัฒนาการด้านสติปัญญาที่ได้จากการส่งเสริมจากพ่อแม่เป็นด่านแรก และนี้คือ 5 พฤติกรรมที่พ่อแม่ควรทำเพื่อให้ลูกเป็นเด็กฉลาด หัวไว มีพัฒนาการการเรียนรู้ที่ดี ติดตามบทความมากมายที่ คนขั้นเทพ

5 พฤติกรรมที่พ่อแม่ควรทำ

1. พ่อแม่ที่เอาใจใส่ลูก 

พฤติกรรมพ่อแม่ที่ดูแลเอาใจใส่ ให้ความรักและความอบอุ่นจะช่วยให้เด็กฉลาดขึ้นได้ ผลจากงานวิจัยได้แสดงว่าความรักและความเอาใจใส่ของพ่อแม่หรือผู้ปกครองในช่วงวัยแรกเกิด – 3 ขวบ จะช่วยเพิ่มศักยภาพของสมองซีกขวาทำให้เด็กฉลาด ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้และการสร้างความทรงจำระยะยาวได้ ดังนั้นหากคุณพ่อคุณแม่ต้องการให้สมองของลูกมีพัฒนาการที่ดี ควรเริ่มดูแลเอาใจใส่ลูกตั้งแต่ลูกยังเล็ก อย่าคิดว่าลูกยังเล็กอยู่ ไม่สามารถเข้าใจถึงความรักและความเอาใจใส่ของพ่อแม่นะคะ

2. พ่อแม่ที่อยู่ห่างจอมือถือ

การสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญของความสามารถในการรับรู้ของเด็ก พฤติกรรมพ่อแม่ที่อยู่แต่หน้าจอมือถือ ละเลยการพูดคุย สื่อสารกับลูกจะทำให้พัฒนาการทางความคิด ความจำ ความฉลาดและการเรียนรู้ของเด็กช้าลง ดังนั้นพ่อแม่ควรใช้เวลาอยู่กับลูกให้มากขึ้นกว่าการเล่นมือถือจะทำให้ลูกเป็นเด็กฉลาดขึ้น

3. พ่อแม่ที่สร้างความท้าทายให้ลูกตลอดเวลา

การพัฒนาเด็กให้มีพรสวรรค์และความสามารถ คือการให้ลูกได้เผชิญกับสิ่งที่ท้าทายสติปัญญาของเขาอยู่เสมอ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ความสร้างหรือเปิดโอกาสให้ลูกได้ฝึกเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ความสำเร็จและประสบการณ์ความล้มเหลว ลูกจะได้เรียนรู้จากความท้าทายนั้น ๆ 

4. พ่อแม่ที่อ่านหนังสือให้ลูกฟัง

การอ่านหนังสือให้ลูกฟังเป็นพฤติกรรมพ่อแม่ที่ควรทำ เพราะในช่วงปฐมวัยเป็นวัยแห่งการเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เป็นช่วงที่มนุษย์เรามีความสามารถในการพัฒนาสมองและทักษะทุกด้านกว่า 80% ของชีวิต ถ้าอยากให้ลูกเป็นเด็กฉลาดควรอ่านหนังสือให้ลูกฟัง นอกจากลูกจะได้ทักษะทางสังคม ยังทำให้ลูกมีพัฒนาการด้านภาษา ทักษะการพัฒนาสมองส่วนหน้า (EF) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาความฉลาดทางเชาว์ปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ด้วยค่ะ

5. พ่อแม่ที่ส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห์

การคิดเชิงวิเคราะห์เป็นทักษะที่สำคัญต่อการพัฒนาความฉลาดทางเชาว์ปัญญา (IQ) ที่ทำให้เด็กฉลาด วิธีการส่งเสริมง่าย ๆ คือเมื่อเจอเหตุการณ์ใด ๆ ก็ตาม ให้คุณพ่อคุณแม่ลองตั้งคำถามกับลูกว่ามีความคิดเห็นอย่างไร หรือลองให้ลูกได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ภายในครอบครัว เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าการพัฒนาความสามารถทางสติปัญญา (IQ) ให้เด็กฉลาดผ่านพฤติกรรมพ่อแม่ที่ควรทำนั้น ไม่จำเป็นต้องเน้นลูกด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว เพราะความสามารถทางสติปัญญาเป็นความสามารถที่จะเรียนรู้ได้ไว มีความจำดี รู้จักวิเคราะห์ รู้จักการใช้ชีวิตอย่างมีสติได้ต่างหาก

ขอขอบคุณ ล็อตโต้สด

You may also like

Leave a Comment