โอกาสในการเรียนต่อต่างประเทศช่วงโควิด

by konkhanthep
เรียนต่อต่างประเทศช่วงโควิด

โอกาสในการเรียนต่อต่างประเทศช่วงโควิด

เรียนต่อต่างประเทศช่วงโควิด ถึงแม้โควิดจะทำให้ระบบการศึกษาของหลายประเทศหยุดชะงัก รูปแบบการเรียนของเด็กทั่วโลกจะเปลี่ยนไป กลายเป็นการเรียนแบบออนไลน์ แต่โอกาสในการเรียนต่อต่างประเทศไม่ได้หมดไป สถาบันการศึกษาในต่างประเทศยังมีความต้องการนักเรียนต่างชาติเข้าไปเรียนในสถาบันของตนเอง สร้างแรงจูงใจด้วยการให้ทุนสนับสนุน หรือมีสิทธิประโยชน์ให้กับนักศึกษาต่างชาติเหมือนเดิม เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนต่างชาติในรูปแบบการเรียนออนไลน์ ซึ่งบางประเทศเดิมการสอบเข้าเรียนต่อ หรือสอบแข่งขันเป็นไปอย่างเข้มงวด ในช่วงที่มีการระบาดของโควิดนี้ การสอบแข่งขันก็เป็นการสอบแบบออนไลน์ สถาบันการศึกษาบางแห่งก็พิจารณารับนักเรียนแบบไม่มีการสอบ แต่เป็นการพิจารณาจากโพรไฟล์ หรือแฟ้มสะสมผลงาน และการสัมภาษณ์แบบออนไลน์เท่านั้น

อยากไปเรียนต่อต่างประเทศต้องทำอย่างไร เริ่มต้นยังไงดี

จะเห็นได้ว่า การคัดเลือกเพื่อเข้าไปเรียนต่อต่างประเทศในสถาบันการศึกษาก็ค่อนข้างเปิดโอกาสมากขึ้น ทำให้เด็กที่เก่งอยู่ในระดับรอง ไม่ใช่ระดับสูงสุดก็จะมีโอกาสมากขึ้น การเรียนในรูปแบบออนไลน์อาจทำให้ความสนใจของเด็กที่เรียนเก่งไขว้เขวไป เมื่อไม่ได้เข้าเรียนในห้องเรียน ความสนใจและมุ่งมั่นในการเรียนของเด็กเก่งก็อาจลดลง  เด็กที่ไม่ได้เก่งที่สุด หากตั้งใจและขยันในช่วงโควิดนี้ อาจแซงทันเด็กที่เก่งขึ้นมาก็ได้

ในวิกฤติย่อมมีโอกาส น้องๆควรใช้วิกฤตินี้ตั้งเป้าหมาย พยายาม และตั้งใจให้มากขึ้น เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการเรียนต่อสำหรับตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนต่อต่างประเทศ ควรใช้เวลาในช่วงนี้ค้นหาข้อมูลของทุนการศึกษาในเว็บไซต์ของสถานทูตแต่ละประเทศ หรือในเว็บไซต์ขององค์กรที่สนับสนุนทุนให้เด็กต่างชาติ หรือในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เราสนใจ เช่น

สถานทูตสหรัฐและสถานกงสุลในประเทศไทย : https://th.usembassy.gov/th/ 

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Thailand-U.S. Educational Foundation) : https://www.fulbrightthai.org/

โครงการแลกเปลี่ยนฟุลไบรท์ : https://eca.state.gov/fulbright

Chevening Scholarship ทุนรัฐบาลอังกฤษ : https://www.chevening.org/scholarship/thailand/

DAAD Scholarships ทุนรัฐบาลเยอรมัน : https://www.daad.or.th/th/

Monbukagakusho (MEXT) Scholarship ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น : https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.html

ASEAN Scholarship for Thailand ทุนเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาประเทศสิงคโปร์ : https://www.moe.gov.sg/financial-matters/awards-scholarships/asean-scholarships/thailand?fbclid=IwAR1l2VvNlXE-CsycsF7NcCengNY6FQXhFz04fz14dLy89TjOYCyvp91UXQY

ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ : https://www.thaiembassy.sg/academics/students/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2

Simon and June Li Undergraduate Scholarship ทุนระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาต่างชาติสาขามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด : https://www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/fees-and-funding/oxford-support/simon-and-june-li-scholarship

Reach Oxford scholarships ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติจากประเทศที่มีรายได้น้อย มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด : https://www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/fees-and-funding/oxford-support/reach-oxford-scholarship

ยังมีอีกมากมายหลายประเทศที่ให้ทุนเพื่อสนับสนุนการเรียนต่อให้กับนักศึกษาต่างชาติ หากน้องๆสนใจที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศจริงๆ ขอแค่หาข้อมูลศึกษาก่อนล่วงหน้า และเตรียมตัว เตรียมความพร้อมด้านภาษาให้ดี โอกาสที่จะได้ไปเรียนต่อต่างประเทศหลังสถานการณ์โควิดทั่วโลกเริ่มดีขึ้น จะเป็นโอกาสทองของน้องๆอย่างแน่นอน ดังคำกล่าวที่ว่า “ปลาเร็วกินปลาช้า” “ใครพร้อมก่อนได้ไปก่อน” “โอกาสเหมือนไอติม ถ้าไม่รีบชิม มันจะละลาย”ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ

You may also like

Leave a Comment