เปิดเหตุผลสำหรับการเรียนต่อฝรั่งเศส

by konkhanthep

เรียนต่อฝรั่งเศส

เปิดเหตุผลสำหรับการเรียนต่อฝรั่งเศส เมืองน้ำหอมที่มีระดับคุณภาพชีวิตสูง ระบบการขนส่งมวลชนที่สะดวกรวดเร็ว บริการสุขอนามัยที่เข้าถึงประชาชนทุกระดับและราคาไม่แพง ความปลอดภัยในชีวิตสูงและมีความเป็นอยู่ที่สงบสุข ด้านศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต มีรากฐานทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่และสั่งสมมานานที่สุดในโลก มีการแสดงต่าง ๆ แฟชั่น อาหารฝรั่งเศส และด้านภาพยนตร์ วันนี้ คนขั้นเทพ จะมานำเสนอว่าทำไมควรไปเรียนต่อฝรั่งเศส จะมีอะไรบ้าง มาดูกันเลย

ข้อดีของการไปเรียนต่อฝรั่งเศสมีอะไรบ้าง

การไปเรียนต่อฝรั่งเศส การศึกษาที่อยู่ในระดับแนวหน้าประเทศหนึ่งของโลก มีสถาบันระดับอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียง และปริญญาบัตรเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ และรัฐบาลฝรั่งเศสได้ใช้งบประมาณประจำปีประมาณ 20% ทุ่มให้กับการศึกษา ส่วนนักศึกษาต่างชาติเรียนต่อฝรั่งเศสก็ได้รับอภิสิทธิ์นี้เช่นกัน ดังนั้นการเตรียมตัวก่อนไปเรียนต่อฝรั่งเศส ต้องศึกษาข้อมูล เช่น การหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส การเลือกสาขาวิชา การสมัครเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษา และการขอวีซ่าระยะยาวประเภทนักศึกษา เป็นขั้นตอนที่จำเป็นต้องปฏิบัติก่อนออกเดินทาง และจะต้องมีแหล่งรายได้ที่เพียงพอต่อการเรียนต่อฝรั่งเศสด้วย

มารู้จักกับก่อนไปเรียนต่อฝรั่งเศสเมืองที่มีความโดดเด่นมากมาย

  • ด้านภูมิศาสตร์ ประเทศฝรั่งเศสมีพรมแดนติดกับประเทศเบลเยียม, เยอรมนี, สวิตเซอร์แลนด์, อิตาลี, โมนาโก และสเปน
  • ด้านสภาพภูมิอากาศ มีอากาศเย็นในหน้าหนาว และร้อนเล็กน้อยในหน้าร้อน
  • ด้านประชากรและภาษา ประชากรมีประมาณ 67.5 ล้าน และภาษาฝรั่งเศสยังเป็นภาษาที่มีคนใช้พูดเป็นภาษาแม่และภาษาที่สอง
  • เวลา ฝรั่งเศสจะช้ากว่าที่ประเทศไทย 6 ชั่วโมง
  • ระบบการศึกษา ก่อนวัยเรียน 2 – 5 ขวบ ไม่เป็นการศึกษาภาคบังคับ ถือเป็นประเพณีปฏิบัติอันยาวนานของฝรั่งเศส ในปัจจุบันมีเด็กที่อายุตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป เข้าโรงเรียนถึง 99% ของจำนวนเด็กทั้งหมด โรงเรียนอนุบาลของรัฐเป็นบริการฟรี ในโรงเรียนเอกชนผู้ปกครองต้องเสียค่าเล่าเรียน และโรงเรียนอนุบาลแยกออกเป็น 3 ชั้นเรียน คือ ชั้นเล็ก ชั้นกลาง และชั้นสูง

ต่อมาการศึกษาระดับประถมศึกษา 6 – 10 ขวบ เป็นการบริการฟรี และเป็นการศึกษาภาคบังคับสำหรับเด็กฝรั่งเศส และเด็กต่างชาติในฝรั่งเศส โรงเรียนระดับประถม ประกอบด้วย 5 ชั้น ได้แก่ ชั้นเตรียมประถมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาตอนต้นปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาตอนต้นปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาตอนปลายปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาตอนปลายปีที่ 2 

สำหรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 11 – 18 ปี ยังคงเป็นการบริการฟรี และส่วนหนึ่งยังคงเป็นการศึกษาภาคบังคับสำหรับเด็กฝรั่งเศสและเด็กต่างชาติในฝรั่งเศส แยกออกเป็น 2 ระดับ คือ มัธยมต้น (11 – 14 ปี) เป็นการศึกษาระบบเดียวกันทั้งหมด รับเด็กทุกคนที่สำเร็จจากชั้นประถมศึกษา ประกอบด้วย 4 ชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นการเรียนการสอนทั่วไปในวิชาการสายสามัญ โดยยังไม่แยกออกเป็นวิชาเฉพาะด้าน

สำหรับมัธยมปลาย (15 – 17 ปี) ภายหลังสำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรตามสาขาวิชาที่เลือกศึกษา

และการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นการมุ่งหมายเดิมของการศึกษาระดับอุดมศึกษาคือ การให้การศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยได้ปรับตนเองไปตามสภาพแวดล้อมและความต้องการของสังคม ตลอดจนระบบเศรษฐกิจ เมื่อจบการศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตร DESS เป็นสิ่งประกันความสามารถทางวิชาชีพของนักศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมในระดับสูง และยังให้นักศึกษาได้รับการ ฝึกความชำนาญเฉพาะด้านในระดับผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชำนาญเฉพาะอีกด้วย

บทความแนะนำใน 101หารายได้

You may also like

Leave a Comment