เปิดแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน และการสร้างไอเดียใหม่ ๆ

by konkhanthep

แนวคิด

เปิดแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน และการสร้างไอเดียใหม่ ๆ เคยไหม สมองตื้อ ความคิดตัน คิดงานไม่ออก หากกำลังเผชิญกับปัญหานี้ เราคนขั้นเทพมีเทคนิคในการสร้างไอเดียใหม่ ๆ ในการทำงานมาบอกกัน เพื่อที่จะเป็นอาวุธสำคัญสู่การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ องค์กรต่าง ๆ ดังนั้นแนวทางการทำงานของตนเองสู่ความสำเร็จ มีอะไรบ้าง ตามมาดูกันเลย

เปิดแนวทางแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน

  1. ความพร้อมของร่างกาย

เพราะมนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักร ที่จะสามารถทำงานต่อเนื่องได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ดังนั้นเวลา 3 ใน 4 ส่วนของวันที่ใช้ไปกับการทำงาน ที่ต้องดึงพลังกาย พลังสมองของคุณออกไปมากกว่าเวลาในส่วนอื่น

ดังนั้นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และร่วมไปถึงการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ การพักผ่อนอย่างเพียงพอ ทั้งหมดนี้จึงจำเป็นต่อการแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน

  1. การอ่านหรือศึกษาข้อมูล เปิดรับข่าวสารข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ

เพราะไม่ว่าจะเป็นนิตยสาร หนังสือต่าง ๆ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต รวมทั้งสื่ออื่น ๆ ที่มีอย่างมหาศาล และมีอยู่รอบตัว ทั้งหมดนี้เป็นขุมทองแห่งไอเดีย รวมถึงการออกไปเข้าร่วมอบรมสัมมนา รับฟังความคิดจากผู้มีความรู้ประสบการณ์ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ ยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ได้พัฒนาความคิด เพื่อเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานให้แก่การทำงาน

  1. การบันทึกไอเดียที่พร้อมจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ปัจจุบันเรานั้นอยู่ในยุค Digital ที่อุปกรณ์สื่อสารอยู่ในมือคุณ และสามารถบันทึกไอเดียที่จะเกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีใดก็ได้ลงบน Application ที่คุณถนัด ใน Smartphone หรือ Tablet ที่ติดตัวคุณตลอดเวลา ดังนั้นการเก็บไอเดียเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ผุดเข้ามาในสมองคุณ ก็เป็นการนำมาพัฒนา ต่อยอดเป็นไอเดียที่ยิ่งใหญ่ของคุณได้

  1. การรับฟังความคิดเห็นเพื่อนร่วมงาน

เพราะสิ่งสำคัญในองค์กรอันดับต้น ๆ คือ การสื่อสารเป็นที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันได้ การระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงาน จะทำให้คุณได้มุมมองที่แตกต่างหลากหลาย และพัฒนาเป็นไอเดียใหม่ ๆ ดังนั้นการปิดกั้นความคิดเห็นเพื่อนร่วมงาน เท่ากับการปิดโอกาสในการสร้างไอเดียใหม่ ๆ นั้นเอง

  1. การมีอุปกรณ์ในการทำงานที่ทันสมัย

เพราะทั้งหมดที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อการทำงานจะได้คล่องตัวสะดวกและรวดเร็ว ทำให้รองรับแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน และทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตาม

เป้าหมาย

สรุป

ทั้งหมดนี้นั้นต้องเริ่มจากความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจึงจะเป็นไอเดียใหม่ ๆ ที่จะถูกสรรสร้างขึ้นมาอย่างง่ายดายและในทันที และจะต้องสามารถต่อยอด นำไปปรับใช้กับการทำงานให้ได้ประโยชน์สูงสุด เพียงเท่านี้ก็จะสามารถสร้างผลงานในแบบฉบับของตัวคุณเอง ส่งผลให้คุณโดดเด่นกว่าคนอื่น ๆ และประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก

ติดตามบทความมากมายใน โปรทั่วไทย

You may also like

Leave a Comment