การเตรียมตัวเป็นแรงงานไทยในเกาหลีใต้

by konkhanthep
แรงงานไทย

การเตรียมตัวเป็นแรงงานไทยในเกาหลีใต้ จะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีและไปแบบถูกกฎหมายด้วยนะ เพราะเราจะได้ทำงานได้อย่างสบายใจ มีที่พักแน่นอนและรายได้ก็ดีด้วย ไปดูกันว่าขั้นตอนต่าง ๆ ในการไปเป็นแรงงานไทยในเกาหลีใต้โดยผ่านกรมแรงงานเป็นอย่างไรบ้าง ติดตามได้ใน คนขั้นเทพ

ขั้นตอนและการเตรียมตัวเพื่อที่จะเป็นแรงงานไทยในเกาหลีใต้ 

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจเช็กคุณสมบัติ

1. เพศชาย–หญิง อายุ 18-39 ปี

2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

3. ตาไม่บอดสี

4. ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือเป็นโรคติดต่อตามที่ทางการเกาหลีกำหนด 

5. ไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคง

6. เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศ หรือเคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี หรือกระทำผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี

7. เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด

8. ไม่เคยอาศัยในเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 หรือ วีซ่า E-9 และ E-10 รวมกัน 5 ปี หรือมากกว่า 5 ปีขึ้นไป

ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมตัวเรียนและสอบภาษาเกาหลี

เมื่อคุณสมบัติผ่านแล้ว ขั้นต่อไปก็ต้องเรียนภาษาเกาหลี เพราะจะไปเป็นแรงงานไทยในเกาหลีใต้ได้ต้องผ่านการสอบ EPS-TOPIK ซึ่งเป็นข้อสอบวัดระดับภาษาเกาหลีสำหรับคนที่จะไปทำงานในเกาหลีโดยเฉพาะ

ขั้นตอนที่ 3 ขึ้นทะเบียนผู้หางานในเกาหลีกับกรมการจัดหางาน

เมื่อผ่านการสอบเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถยื่นคำร้องสมัครไปทำงานเป็นแรงงานไทยในเกาหลีใต้ได้ ควรยื่นกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ตามวันและเวลาที่กระทรวงฯ ประกาศเพื่อไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้หางานในเกาหลี แล้วเอกสารก็ต้องเตรียมให้ครบถ้วนจะได้ไม่เสียเวลาในการยื่นเรื่อง 

ขั้นตอนที่ 4 การเตรียมตัวเซ็นสัญญาจ้างงาน

หลังขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ถ้าหากว่าเราได้รับการคัดเลือกเป็นแรงงานไทยในเกาหลีใต้ ทางกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จะติดต่อกลับภายในเวลา 3 – 6 เดือน หลังจากนั้นเราต้องเดินทางไปที่กรมการจัดหางานอีกครั้งเพื่อเซ็นสัญญาจ้างตามวันและเวลาที่นัดหมาย

ขั้นตอนที่ 5 การเตรียมตัวเรียนภาษาเกาหลีคอร์สเตรียมบิน

เพื่อให้การทำงานเป็นแรงงานไทยในเกาหลีใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนเดินทางเราต้องไปเรียนภาษาเกาหลีอีกครั้ง สำหรับคอร์สนี้เป็นแบบ ‘บังคับเรียน’ หลายคนเรียกกันว่าคอร์สเตรียมบิน เพราะเป็นการเรียนภาษาเกาหลีเพื่อเตรียมพร้อมก่อนบินไปทำงานจริง

ขั้นตอนที่ 6 อบรมเตรียมพร้อมทำงาน

ก่อนถึงวันเดินทาง กรมการจัดหางานจะมีการฝึกอบรมให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแรงงานไทยในเกาหลีใต้ให้ไปทำงานอีกครั้ง ทางกรมฯ จะดำเนินการทุกอย่างตั้งแต่การเดินทางไปสนามบิน การเดินทางไปถึงประเทศเกาหลี จนถึงการที่ผู้ว่าจ้างของเกาหลีมารับ และอาจมีการอบรมจากผู้ว่าจ้างอีกครั้งก่อนเริ่มงานจริง

ทุกขั้นตอนทุกขบวนการล้วนไม่ยากสำหรับการไปเป็นแรงงานไทยในเกาหลีใต้ หากแต่การตัดสินใจในการไปนั้นยากกว่า แต่สิ่งที่ได้กลับมาคุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นค่าแรง ประสบการณ์ชีวิตที่ดี สิ่งเหล่านี้คือการขัดเกลาชีวิตให้มีคุณภาพมากขึ้น 

ขอบคุณผู้สนับสนุน ล็อตโต้สด

You may also like

Leave a Comment