ทักษะการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

by konkhanthep
โรงงานอุตสาหกรรม

ทักษะการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

ปัจจัยที่ส่งผลต่อวิกฤตโรงงานอุตสาหกรรมในไทย ไม่ได้เป็นเพียงผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ก็ยังมีปัจจัยประเภทธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมถึงทักษะการทำงาน การนำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไปใช้ในโรงงานต่าง ๆ มากขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมโรงงานยังคงเป็น 1 ใน 3 อุตสาหกรรมหลักของเศรษฐกิจไทย หลายคนที่ทำงานด้านนี้ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีงานทำ แต่ในสถานการณ์เช่นนี้ เราควรปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงการว่างงานในอุตสาหกรรมโรงงานที่อาจเกิดขึ้น วันนี้ คนขั้นเทพ จะพามาดู

ทักษะการทำงานที่ควรมีในการทำงานในโรงงาน

  1. การบำรุงรักษาเครื่องจักร

ทักษะการทำงานแรก ได้แก่ การรู้จักเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้ภายในโรงงาน ถือเป็นปัจจัยสำคัญ 1 ใน 4M คือ คน เครื่องจักร วัตถุดิบ และวิธีการ ดังนั้นหากเรามีความสามารถในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ รู้และเข้าใจเครื่องมือเป็นอย่างดี จะเป็นที่ต้องการของงาน เพราะถึงแม้จะมีอุปกรณ์เครื่องกลมาทำงานแทนแรงงานคน แต่ถ้าเครื่องมือมีปัญหา หรือไม่ดูแลดีก็ต้องมีคนดูแลอยู่ดี โดยเฉพาะโรงงานที่ใช้เครื่องจักรเป็นหลักในการผลิต

  1. ออกแบบผลิตภัณฑ์

ทักษะการทำงานอีกข้อ คือ แม้ว่าการทำงานในโรงงานดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับการออกแบบมากนัก แต่ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นแต่ละอย่างจำเป็นจะต้องมีการออกแบบที่ดี ใช้งานง่าย หลายครั้งที่งานออกแบบถูกมองข้ามโดยโรงงาน แต่ในการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองผู้บริโภค มีรายละเอียดปลีกย่อยที่เกินกว่าความเข้าใจของเครื่องจักร ดังนั้นนักออกแบบผลิตภัณฑ์จึงมีความสำคัญต่อการเติบโตโดยรวมของอุตสาหกรรมอย่างมาก

  1. อุปกรณ์ควบคุม โปรแกรม และรูปแบบ

ทักษะการทำงานต่อมา คือ การรู้โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์และการทำงานของเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างถูกต้องตามแผนที่วางไว้ ซึ่งมีการควบคุมตามรูปแบบของเครื่อง และวัตถุประสงค์ของโรงงานคือการควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งก็คือการควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้สามารถทำงานได้แทนมนุษย์โดยมีข้อผิดพลาดน้อยลง ทำงานได้เร็วขึ้น ให้ผลผลิตมากขึ้นและใช้พลังงานน้อยลง นอกจากนี้ยังมีการควบคุมลำดับอีกด้วย ซึ่งเป็นการควบคุมขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องวัดเพื่อตรวจการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ควบคุมเพื่อควบคุมเครื่องจักรให้ผลิตได้ตามความต้องการ

  1. แผนการผลิต

ทักษะการทำงานสุดท้าย คือ การวางแผนการผลิตมีทั้งแผนการผลิตระยะสั้น และแผนการผลิตระยะยาว ทักษะนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะต้องผลิตตามความต้องการของลูกค้าที่มีทั้งความต้องการที่แท้จริงและความต้องการที่เกิดจากการคาดคะเนในอนาคต โดยการวางแผนนี้จะต้องวางแผนในเรื่องวัตถุดิบ เวลา และกำลังการผลิตทั้งหมด ซึ่งต้องวางแผนให้โรงงานลดการสิ้นเปลืองงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็นให้มากที่สุด

การทำงานในโรงงานในปัจจุบันไม่ได้อาศัยทักษะการทำงานความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องการความละเอียดอ่อน และการวางแผนที่ดีด้วยวิทยาศาสตร์และศิลปะด้วย ดังนั้น หากคุณพัฒนาทักษะเหล่านี้เพียงด้านเดียว คุณก็ไม่ต้องกังวลว่าจะตกงานในสายนี้อีกต่อไป

You may also like

Leave a Comment