เรื่องน่ารู้ของ ABAC (ม. อัสสัมชัญ)

by konkhanthep

ABAC

เรื่องน่ารู้ของ ABAC (ม. อัสสัมชัญ) มาเปิดข้อน่ารู้ก่อนตัดสินใจเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ดังนั้นวันนี้คนขั้นเทพเราได้รวบรวมเรื่องน่ารู้ เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการติดสินใจเข้าศึกษาในสถาบัน ABAC แห่งนี้ จะเป็นอย่างไรนั้น มาดูกันเลย

ข้อน่ารู้ก่อนตัดสินใจเรียนต่อที่ ABAC (เอแบค)

 1. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือ เอแบค (ABAC) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ในเครือคณะภราดาเซนต์คาเบรียล
 2. ABAC (Assumption Business Administration College) ในตอนนั้นยังไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัย แต่ภายหลังได้รับการรับรองจาก ทบวงมหาวิทยาลัย ในปี 1990 หลังจากนั้น ABAC ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Assumption University หรือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอย่างเป็นทางการ ด้วยเหตุผลนี้คนส่วนใหญ่ยังเรียกชื่อของ ม. อัสสัมชัญ ติดปากกันว่า เอแบค 
 3. ม. อัสสัมชัญ (ABAC) มี 2 วิทยาเขตหลัก ได้แก่ วิทยาเขตหัวหมาก ตั้งอยู่ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และวิทยาเขตสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
 4. ม. อัสสัมชัญ (ABAC) เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีระบบการสอนหลักสูตรนานาชาติ ยังเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีจำนวนศาสตราจารย์มากที่สุดในประเทศไทย
 1. “Assumption” หมายถึง เหตุการณ์ที่แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ การทับศัพท์ในภาษาไทยว่า อัสสัมชัญ มีประวัติความเป็นมา แรกเริ่มคุณพ่อกอลเบอต์ใช้ชื่อภาษาฝรั่งเศส “Le Collège de L’Assomption” และใช้ชื่อภาษาไทยว่า “โรงเรียนอาซมซานกอเลิศ” (Assumption College) แต่ปรากฏว่าคนทั่วไปมักจะเรียกและเขียนชื่อโรงเรียนผิดเสมอ ดังนั้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2453 ภราดา ฟ. ฮีแลร์ จึงได้มีหนังสือไปถึงกรมศึกษากระทรวงธรรมการ ขอเปลี่ยนชื่อ ดังนั้นชื่อ “อัสสัมชัญ” จึงเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2453 เป็นต้นมา
 2. คำว่า “อัสสัม” แปลงเป็นไทยว่า “อาศรม” หมายถึง กุฏิทีถือศีลกินพรต และ “ชัญ” เมื่อแยกเป็น “ช” แปลว่า เกิด และ “ญ” แปลว่า ญาณ, ความรู้ ดังนั้น ชัญ หมายถึง ที่สำหรับเกิดญาณความรู้ เมื่อรวมทั้งสองคำเข้าด้วย “อัสสัมชัญ” จึงแปลว่า ตำหนักที่สำหรับหาวิชาความรู้
 3. แม่พระองค์แห่งปรีชาญาณ หรือ Sedes Sapientiae (The Seat of Wisdom) เป็นสัญลักษณ์สำคัญของมหาวิทยาลัย มีความหมายว่าพระนางมารีย์พรหมจารีเปรียบเสมือนมหาวิทยาลัย ที่คอยโอบอุ้มนักศึกษา
 1. ต้นไม้ประจำม. อัสสัมชัญ (ABAC) คือ ต้นอโศก (Ashoka Tree) มีแหล่งกำเนิดในอินเดียและศรีลังกา เหตุผลที่เลือกต้นอโศกเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ 
 • ต้นไม้ที่เขียวอยู่ตลอดเวลา แสดงถึงความสดชื่นร่มเย็น ความคงเส้นคงวาอยู่ตลอดทุกฤดูกาล หมายความว่า มหาวิทยาลัยจะมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุพันธกิจ ในการให้การศึกษาที่ดีเลิศ โดยไม่ย่อท่อต่ออุปสรรคใด ๆ
 • ต้นไม้ที่รูปทรงสวยงาม เหมือนสถูปเจดีย์
 • ไม้มงคลนาม หมายถึง ไม่มีความทุกข์ความโศก ยังเป็นชื่อของกษัตย์อินเดียผู้ยิ่งใหญ่คือ พระเจ้าอโศกมหาราช ที่สร้างอาณาจักรที่เกรียงไกรให้กับอินเดีย และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญสูงสุด
 • ต้นไม้ที่นำจากอินเดียสู่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยมูลนิธิภราดาคณะเซนต์คาเบรียล โดยนำมาปลูกพร้อมกันครั้งแรกที่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล และกรมป่าไม้
 1. ทางเข้ามหาวิทยาลัยจะมีหินสีทองก้อนใหญ่วางอยู่ มีตัวอักษรตรงกลางเขียนว่า Au ซึ่งเป็นชื่อทางเคมีของทองคำ
 2. ตึก CL จะมีภาพเขียนสีน้ำมันตรงเพดาน ส่วนใหญ่เขียนเกี่ยวกับเรื่องสวรรค์และพระเจ้า
 3. ตึกเรียนที่นี่ ใช้ชื่อเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ เช่น ตึก CL, SM, SR, SG, D, P, A, C เป็นต้น
 4. คณะที่เปิดสอนของม. อัสสัมชัญ (ABAC) ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ, คณะศิลปศาสตร์, คณะนิเทศศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะดนตรี, คณะเทคโนโลยีชีวภาพ, บัณฑิตวิทยาลัยคณะมนุษย์ศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัยคณะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, บัณฑิตวิทยาลัยคณะบริหาร, บัณฑิตวิทยาลัยคณะศึกษาทางไกล ผ่านอินเทอร์เน็ต (ระดับปริญญาโท)

ขอขอบคุณ ล็อตโต้สด

You may also like

Leave a Comment