ทักษะ Empathy Skill มีประโยชน์ในการทำงานเป็นอย่างไร

by konkhanthep

Empathy Skill

ทักษะ Empathy Skill มีประโยชน์ในการทำงานเป็นอย่างไร เพราะความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น จนกลายมาเป็นทักษะพื้นฐานที่ทุกวงการเริ่มให้การใส่ใจ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ การบริหารงาน ไปจนถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อเข้าอกเข้าใจพนักงานด้วยกัน ดังนั้นมาดูรายละเอียด Empathy Skill เพิ่มเติมกับคนขั้นเทพกันเลย

Empathy Skill คืออะไร

เป็นความสามารถในการทำความเข้าใจผู้อื่นด้วยการใส่ใจและเอาใจเขามาใส่ใจเรา ทั้งในด้านความคิดและความรู้สึก โดยไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง โดยจะทำให้เราสามารถเห็นในมุมมองอื่น ๆ ก่อนจะตัดสินใจ มากกว่าที่จะมาจากสายตาตัวเองหรือความคิดของตัวเองเพียงด้านเดียว สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

  • Empathy Skill กับการแสดงความคิดเห็น 

การทำงานเราต่างต้องพึ่งพาทั้งเพื่อนร่วมงานในแผนกตัวเองและแผนกอื่น ๆ กว่าจะทำให้ผลงานนั้นสำเร็จได้ และเมื่อมากคนความคิดเห็นก็มากขึ้นตามมา ซึ่งความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันก็อาจทำให้เกิดความขัดแย้งในการทำงานได้ 

ดังนั้นการนำ Empathy Skill เข้ามาใช้ในการทำงานจะทำให้ลดความขัดแย้งลงได้ ทำให้เรานั้นทำความเข้าใจในมุมมองของคนอื่น ๆ มากขึ้น เรียนรู้ที่จะเปิดใจ และรับฟังข้อคิดเห็นอย่างเป็นกลาง โดยที่ไม่ตัดสินแม้เราจะไม่เห็นด้วยกับความคิดนั้นก็ตาม

  • Empathy Skill กับการบริการ

หากต้องทำงานต้องมีการบริการหรือดูแลลูกค้าเป็นหลัก การปะทะกับลูกค้าเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ Empathy Skill จึงสำคัญกับการบริการเช่นกัน เพราะถ้าเราสามารถเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของลูกค้าในมุมมองของเขามากเท่าไหร่ การแก้ไขปัญหาก็จะทำได้ง่ายขึ้น สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าได้ ก็จะสามารถสร้างความรู้สึกดี ๆ ต่อการบริการของเรา

  • Empathy Skill กับการบริหารงาน

เมื่อโดนตำหนิจากหัวหน้าและเกิดความไม่พอใจขึ้น โดยสาเหตุอาจเกิดจากรูปแบบการทำงานที่ไม่เหมือนกัน เพราะคนทำงานแต่ละคนมักจะมีวิธีที่ถนัดในการทำงานให้สำเร็จแตกต่างกันไป แม้จะเป็นชิ้นงานเดียว ถ้าหากเราที่เป็นหัวหน้าทีมคอยแต่จะสั่งหรือบอกให้ทำตามวิธีของตัวเราเองอย่างเดียว

ดังนั้นหัวหน้าจึงควรพยายามมอง และคิดในมุมมองของลูกทีมด้วย การนำ Empathy Skill มาใช้ในการมอบหมายงานที่แต่ละคนถนัด หรือเข้าใจว่าการทำงานของแต่ละคนเป็นอย่างไร และอำนวยความสะดวกทั้งเรื่องรูปแบบการทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงานเท่าที่เราจะทำได้ให้เขา ก็จะทำให้งานนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลูกทีมคนนั้นก็จะมีความสบายใจในงานอีกด้วย

บทความมากมายใน ดูดวง

You may also like

Leave a Comment