Hard Skills มีความสำคัญอย่างไร

by konkhanthep

Hard Skills

บทความนี้จะมาให้ทุกคนรู้จักกับ Hard Skills เพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานและวิธีการเพิ่มทักษะให้ตัวเองจนเป็นคนที่พร้อมรับมือกับงานต่าง ๆ อย่างไม่ต้องกลัวอะไรอีกต่อไป ที่สำคัญนั้นในปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่การแข่งขันสูง ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็เจอแต่คนเก่ง ๆ เต็มไปหมด ดังนั้นมารู้จักกับทักษะ Hard Skills กันเถอะ เพื่อจะได้นำไปพัฒนาตนเอง ติดตามใน คนขั้นเทพ

Hard Skills คืออะไร

Hard Skills คือทักษะหรือความสามารถที่ใช้ในการทำงานในแต่ละสายอาชีพ ซึ่งสามารถวัดประเมินผลได้อย่าง เช่น การอ่าน การเขียน การคำนวณ การทำบัญชี การเล่นกีฬา การเขียนโปรแกรม การวาดภาพ การวิจัย การทำอาหาร การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ทักษะทางด้านความรู้ ด้านเทคนิคการใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้และฝึกฝนมาจากประสบการณ์ในชีวิตหรือจากการเรียน เพื่อนำเอามาใช้ในชีวิตของการทำงานอย่างแท้จริง เช่น สถาปนิกก็ต้องมีทักษะในการออกแบบโครงสร้างที่อยู่อาศัย แพทย์ก็ต้องมีทักษะในการรักษาโรค เป็นต้น 

5 ทักษะ Hard Skills ที่องค์กรต้องการมากที่สุด

1. ระบบคลาวด์ (Cloud Computing) ปัจจุบันระบบนี้กลายมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน ทำให้บริษัทหลายแห่งต้องการคนที่มีทักษะในการทำงานบนระบบคลาวด์

2. ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากในช่วงระยะ 10 ปีมานี้ โดยเฉพาะการนำ AI มาใช้ทำงานแทนมนุษย์ในหลายตำแหน่งงาน คนที่สามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้ AI เข้ากับงานได้จึงได้รับความสนใจจากองค์กรต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ในยุคที่มีการพยายามนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้มากที่สุด การมีทักษะ Hard Skills ทางด้าน AI นั้นจะทำให้คุณกลายเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก

3. การวิเคราะห์เชิงตรรกะ (Analytical Reasoning) ที่กลายเป็นสิ่งที่องค์กรขาดไม่ได้ โดยเฉพาะในยุคที่มีข้อมูลมหาศาลอยู่ในโลกดิจิทัล องค์กรที่ต้องการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจึงต้องการคนที่มีทักษะ Hard Skills ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องได้

4. การบริหารจัดการคน (People Management) โมเดลการบริหารคนแบบเดิมที่หัวหน้าต้องคอยออกคำสั่งและตามงานลูกน้อง กำลังจะหายไป เพราะนิยามของผู้นำที่ดีในโลกยุคปัจจุบันคือ ผู้นำที่สามารถโค้ชชิ่งและให้อำนาจลูกทีมทำงานได้อย่างอิสระ เต็มศักยภาพ5. การออกแบบ UX/UI (UX/UI Design) เป็นการเติบโตของเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ทำให้เกิดผู้ใช้งานมากมายบนโลกดิจิทัล ทำให้ทักษะ Hard Skills ในการออกแบบ “ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (User Experience)” เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่มีประโยชน์และใช้งานง่าย กลายเป็นหนึ่งในทักษะที่หลายบริษัทต้องการ เพราะการที่จะทำให้มีผู้ใช้หรือลูกค้ามาสนใจในสินค้าหรือบริการของเราได้ จะต้องมีการศึกษาผู้ใช้ว่าต้องการอะไร ชอบแบบไหน จึงจะออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ออกมาตรงใจผู้ใช้ได้ ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของ UX/UI Designer

ขอบคุณ ล็อตโต้สด

You may also like

Leave a Comment