ไขความแตกต่างระหว่าง IELTS และ TOEFL

by konkhanthep

IELTS และ TOEFL

การสอบ IELTS และ TOEFLเป็นการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษนานาชาติที่เป็นมาตรฐานของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก ดังนั้นมาไขกันว่าความแตกต่างระหว่าง IELTS และ TOEFLจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลย คนขั้นเทพ

ข้อแตกต่างระหว่าง IELTS และ TOEFL มีอะไรบ้าง

ความนิยมของการสอบ

การสอบ IELTS และ TOEFL ตามปกติแล้วการสอบ IELTS จะเป็นที่นิยมมากกว่าในสหราชอาณาจักรและยุโรป และ TOEFL จะเป็นที่นิยมในสหรัฐอเมริกา แต่ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เริ่มยอมรับผลการสอบทั้งสองแบบแล้ว

เวลาสำหรับการสอบ

เวลาการสอบ IELTS จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที และ TOEFL จะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที

คะแนน

คะแนน IELTS จะแบ่งออกเป็นตั้งแต่ระดับ 1 – 9 สำหรับแต่ละทักษะ สอบเป็นฟัง พูด อ่าน เขียน สำหรับคะแนน TOEFL 120 คะแนน จะแบ่งเป็นทักษะละ 30 คะแนนตามทักษะ

รูปแบบการสอบ

การอ่าน (Reading)

การอ่านของ IELTS จะมีหัวข้อให้อ่าน 3 บทความ โดยแต่ละส่วนจะมีเวลาให้ตอบคำถาม 20 นาที แต่ละหัวข้อเป็นแนววิชาการและคำถามจะมีหลายรูปแบบมากกว่า (เติมคำในช่องว่าง, เลือกถูกผิด, multiple choice เป็นต้น)

การอ่านของ TOEFL ต้องอ่านบทความที่ยาวประมาณ 3 – 5 ย่อหน้าสั้น ๆ และตอบคำถามแบบ multiple choice ภายใน 20 นาที โดยหัวข้อจะเป็นแนววิชาการ

การฟัง (Listening)

การฟังของ IELTS จะต้องตอบคำถามหลายรูปแบบมีทั้งเติมคำ ใส่ข้อมูลแผนภาพ/แผนที่ ซึ่งจะต้องฟังและตอบคำถามไปพร้อม ๆ กัน ส่วนความยาวของการสอบจะไม่แน่นอน เปลี่ยนไปตามบทสนทนา IELTS จะได้เห็นโจทย์ก่อน เป็นข้อดีเพราะจะทำให้เราเตรียมหูได้ถูกว่าเรื่องจะเกี่ยวกับอะไร สำหรับคำถามที่ต้องตอบคืออะไร แต่ก็อย่าไปยึดติดมากเพราะบางทีก็ยังมีเรื่องของการตีความเข้ามาเกี่ยวด้วย จะมีคำถามที่ถามเกี่ยวกับคำศัพท์ว่าแปลว่าอะไร หากรู้ Vocabulary เยอะก็จะช่วยได้มากเลยทีเดียว

การฟังของ TOEFL มีเวลาให้ฟัง 40 – 60 นาที โดยอาจเป็นบทสนทนาหรือการบรรยาย ซึ่งจะต้องตอบคำถาม multiple choice ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ TOEFL จะเน้นฟังโดยไม่มีคำถามหรือตัวข้อสอบให้เห็นก่อน ซึ่งความท้าทายก็คือการจับใจความและโดยหัวข้อจะเป็นเรื่องทั่วไปเช่นชีวิตประจำวันบ้าง บทสนทนาในชีวิตประจำวันมาตอบโจทย์ใช้ทักษะการสรุปเนื้อหาเป็นหลัก

การเขียน (Writing)

การเขียน IELTS ส่วนที่ 1 จะให้เราเขียนอธิบายข้อมูลที่เห็น ซึ่งอาจเป็นตาราง กราฟ หรือแผนภาพต่าง ๆ โดยในส่วนนี้จะให้เขียน 150 คำ ส่วนที่ 2 จะต้องเขียนเรียงความแสดงความคิดเห็นต่อหัวขอที่เป็นที่ถกเถียงกัน ยาวประมาณ 250 คำขึ้นไป

การเขียน TOEFL ทั้งหมดจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ Lesson 1 จะระบุให้เราเขียนเรียงความประมาณ 5 ย่อหน้ายาว 300 – 350 คำ ในส่วนที่สองเราจะต้องอ่านบทความและฟังการบรรยายในหัวข้อที่กำหนด จากนั้นค่อยเขียนเรียงความยาว 150 – 225 คำ ตามโจทย์ที่กำหนด

การพูด (Speaking)

การพูดของ IELTS จะใช้เวลาประมาณ 12 – 14 นาที จะต้องพูดกับกรรมการที่เป็นชาวต่างชาติโดยตรง การพูดจะเริ่มด้วยการแนะนำตัว ตอบคำถามจากภาพหรือหัวข้อที่ทางกรรมการกำหนดและจบลงด้วยการอภิปรายหัวข้อที่เป็นที่ถกเถียงกัน

การพูดของ TOEFL จะต้องตอบคำถามกับคอมพิวเตอร์โดยมีเวลาประมาณ 45 – 60 วินาที ซึ่งจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับบทสนทนาหรือคำบรรยายสั้น ๆ 6 คำถาม ใช้เวลา 20 นาที

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีในการสนับสนุน ล็อตโต้สด

You may also like

Leave a Comment