Self-Esteem คุณค่าในตัวเองที่ไม่ควรมองข้าม

by konkhanthep

Self-Esteem

Self-Esteem คุณค่าในตัวเองที่ไม่ควรมองข้าม เพราะการเคารพและเห็นคุณค่าในตัวเอง และทัศนคติในส่วนนี้จะไปส่งผลต่อความมั่นใจ ความเชื่อมั่นในความสามารถหรือศักยภาพของตัวเอง ความกล้า รวมไปถึงความกระตือรือร้นในการทำสิ่งต่าง ๆ ด้วย ดังนั้นคนขั้นเทพจะมานำเสนอเรื่องราวนี้ เพื่อให้ทุกท่านได้หันกลับมามองคุณค่าในตัวเอง

Self-Esteem คืออะไร

Self-Esteem คือ การเห็นคุณค่าในตัวเองหรือการมีมุมมองต่อตนเองที่ดี เป็นการให้คุณค่าและความสำคัญกับภาพลักษณ์ ความสำเร็จ และความสามารถของตนเอง สามารถแบ่งระดับของ Self-Esteem ได้เป็นต่ำ, สูง และสูงเกินความเป็นจริง 

ดังนั้นการมี Self-Esteem ที่สูงไม่ใช่เพียงแค่ความภูมิใจในตนเอง แต่รวมถึงการให้ความรัก คุณค่า เกียรติ และความสำคัญต่อตนเอง และมีปัจจัยที่มีส่งผลกระทบ ได้แก่ พันธุกรรม, ลักษณะนิสัย, ประสบการณ์ชีวิต, อายุ, สุขภาพ, รูปแบบความคิด, สถานะทางสังคม, ปฏิกิริยาของผู้อื่น, การเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น 

Self-Esteem ต่ำเป็นอย่างไร มีผลกระทบอย่างไรบ้าง

ตัวอย่างลักษณะของ Self-Esteem ต่ำ มีดังนี้

 • การช่วยเหลือคนอื่น เพราะไม่อยากถูกมองว่าเห็นแก่ตัวในสายตาผู้อื่น
 • ขี้โมโหหรือรำคาญง่าย
 • มองเห็นความคิดของตนเองไม่สำคัญ
 • ไม่ชอบตัวเอง
 • รู้สึกไม่พอใจกับการกระทำของตนเอง
 • มีความรู้สึกว่าโลกนี้ไม่ปลอดภัย
 • ไม่มีความมั่นใจในการตัดสินใจของตนเอง
 • เศร้าหรือไร้ค่าเป็นประจำ
 • ไม่กล้าลองเสี่ยงทำสิ่งใหม่ ๆ
 • การตั้งขอบเขตเป็นเรื่องยาก
 • ให้ความสำคัญกับจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง
 • จะชอบตั้งคำถามถึงตัวตนของตนเอง
 • รู้ว่าประสบการณ์แย่ ๆ เป็นเรื่องที่เหนื่อย
 • ไม่กล้าที่จะปฏิเสธผู้อื่น
 • การทำตามความต้องการของตัวเองจะเป็นเรื่องยาก

ดังนั้น Self-Esteem ต่ำมีภาวะทางจิตมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างมาก เช่น อาจส่งผลให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาทางอารมณ์ ความเครียด โรควิตกกังวล

ทักษะการจัดการตนเอง Self-Esteem สร้างได้อย่างไร

 1. ต้องยอมรับคำชม เพราะความรู้สึกที่จะปฏิเสธคำชมส่งผลให้มี Self-Esteem ที่ต่ำ ดังนั้นเราควร รับฟังคำชมและยอมรับมัน
 2. การให้อภัยตัวเอง เมื่อทำผิดพลาดและทิ้งความคิดแย่ ๆ เกี่ยวกับตนเองไป ไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรือรักทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเอง
 3. ต้องรักและเคารพตัวเอง แม้จะมีข้อบกพร่องใด ๆ ก็ตาม
 4. การให้คุณค่าในตัวเอง ต้องหาคุณค่าของตนเอง และภูมิใจกับเอกลักษณ์ของตนเอง
 5. การเห็นความสำคัญของการมี Self-Esteem สูง
 6. การหาความช่วยเหลือ เช่น อาจผ่านการบำบัด และสร้างทักษะในการลดการพูดลบกับตนเองและมองตัวให้ให้เป็นบวกมากขึ้น
 7. การเขียนบันทึกความภูมิใจในตนเอง เขียนเรื่องราวดี ๆ ในชีวิตตนเอง
 8. การมองตัวเองเหมือนกับเป็นเพื่อนคนหนึ่ง เพื่อจะทำให้มีความอดทน สนับสนุน ภูมิใจและใจดีกับตนเองมากกว่าปกติ
 9. เมื่อมีอะไรที่ตนเองรู้สึกไม่พอใจ หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ให้วางแผนแก้ไขและนำมาปฏิบัติตามแผน
 10. ต้องตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงได้ และต้องเป็นเป้าหมายที่เล็กและสามารถเปลี่ยนแปลงได้

Self-Esteem สูงเป็นอย่างไร

เป็นความภูมิใจในจุดแข็ง ท้าทายจุดอ่อนต่าง ๆ ของตนเอง และการมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและชีวิต มีตัวอย่างดังนี้

 • การไม่จมปลักกับเรื่องราวแย่ ๆ ในอดีต
 • การเชื่อว่าตัวเองเท่าเทียมกับผู้อื่น ไม่เหนือหรือต่ำต้อยกว่าผู้อื่น
 • ต้องกล้าที่จะแสดงความเห็น และความต้องการของตัวเอง
 • ต้องมีความมั่นใจในตนเอง
 • เป็นคนกล้าที่จะปฏิเสธ
 • เป็นผู้ที่มีมุมมองต่อชีวิตที่ดี
 • สามารถเห็นจุดแข็ง จุดอ่อนของตนเอง และต้องกล้าที่จะยอมรับมัน
 • เป็นคนมองเห็นคุณค่าของผู้อื่น และให้การยอมรับพวกเขา
 • เป็นผู้ที่มองโลกตามความเป็นจริง
 • เป็นผู้รู้คุณค่าในตัวเอง และการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับคุณค่านั้น ๆ
 • มีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนชีวิตผู้อื่นให้ดีขึ้น

ดังนั้นการมี Self-Esteem สูง จะสามารถป้องกันภาวะทางจิตต่าง ๆ เช่น โรคซึมเศร้า หรือโรควิตกกังวล เป็นต้น ยังทำให้มีความพึงพอใจกับชีวิต มีความสุข แต่การมี Self-Esteem ที่สูงเกินไป มักจะมีความเชื่อมโยงกับการใช้ความรุนแรง โดยความรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าผู้อื่น

ติดตามบทความมากมายใน เกมส์บันเทิง

You may also like

Leave a Comment