วิธีการสื่อสารในการทำงาน

by konkhanthep
การสื่อสาร

วิธีการสื่อสารในการทำงาน

สมัยก่อน เราถูกสอนให้สื่อสารกับคนในที่ทำงาน เราต้องใช้วิธีการสื่อสารในรูปแบบของการเขียนเฉพาะเพื่อถ่ายทอดความคิดและแนวคิดของเราอย่างชัดเจนและเป็นมืออาชีพ มาดูกันว่า วิธีการสื่อสารในการทำงานที่ดี ควรมีอะไรบ้าง วันนี้ คนขั้นเทพ จะพามาดู

วิธีการสื่อสารในการทำงานสุดปัง ได้แก่

1. พูดให้ดีต้องตั้งใจฟัง และจะเขียนให้รู้ ต้องแน่ใจว่าได้อ่าน

          ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนต้องสัมพันธ์กัน จะพูดได้ดีก็ต้องเข้าใจ ถ้าไม่รู้ จับประเด็นของเนื้อหาไม่ได้ จะเข้าใจผิด อ่านเขียน แทบจะเหมือนกัน การทำลายการอ่านหนังสือ ไม่ใช่แค่เพราะคุณอ่านหนังสือ เมื่ออ่านเพียงพอก็จะให้ทักษะการเขียนที่ดีเช่นกัน เพราะคุณจะได้ตรงประเด็น การเขียนมีเวลาคิดมากกว่าพูด คุณจึงสามารถใช้เวลาทบทวนแนวคิด ถ้อยคำ และการสะกดคำได้ ดังนั้นการเขียนออกไปด้วยก็หมายความว่าเขียนขึ้น มันเป็นหลักฐานที่เป็นรูปธรรมมากกว่าการพูด ดังนั้นโปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ

2. ต้องมีสติในการสื่อสาร

          จะพูด ฟัง เขียน อ่าน อะไร ๆ ก็ต้องมีสมาธิ สื่อสารอย่างไร หากไม่มีสติในการนั่งฟังในที่ประชุมนาน ๆ อาจจะทำให้เราจับประเด็นไม่ถูก จากนั้นเมื่อถูกถามให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่ได้ฟัง คุณจะตอบอย่างไรเมื่อไม่ฟัง บางครั้งการที่เราพลาดการฟัง หรืออ่าน ก็อาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได้อย่างไม่น่าเชื่อ เช่น การชำระเงินโดยไม่ได้อ่านสัญญาที่แนบมาให้ละเอียด เป็นต้น

3. การเลือกคำ

          การเลือกคำเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง ข้อความเดียวกันแต่ใช้คำพูดต่างกัน หรือเลือกมุมสื่อสารผิดก็อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้มาก การเลือกคำ ต้องคำนึงถึงภูมิหลังและวัฒนธรรมของผู้ฟังด้วย ควรตระหนักว่าผู้รับวาระของเราข้อเด่นหรือด้อยกว่าในทางใดทางหนึ่ง หรือมาจากประเทศที่จริงจังกว่าในลำดับชั้นหรือว่าอาวุโสแค่ไหน ในการสื่อสาร เพื่อดึงดูดคนจำนวนมากต้องมีจิตวิทยาที่ดี หลีกเลี่ยงการใส่อารมณ์ที่ไม่เหมาะสมในขณะสื่อสาร “รู้จักเขา รู้จักเรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง”

4. อวัจนภาษามีความสำคัญมากกว่าสิ่งใด

          อวัจนภาษา หมายถึง การสื่อสารที่แสดงออกโดยไม่มีคำพูดหรือตัวอักษร เช่น การแสดงออกทางสีหน้า การเดิน การนั่ง และการสบตา บางครั้งคนที่เรากำลังคุยด้วยอาจพูดว่า “ใช่” แต่น้ำเสียงและแววตาพูดว่า “ไม่” ดังนั้นเราจึงต้องตีความความหมายของมัน ส่วนใหญ่แล้ว ภาษาอวัจนภาษาจะสื่อถึงความเป็นจริงของจิตใจมากกว่าคำพูดหรือคำพูด เพราะมันสื่อถึงสิ่งที่ออกมาจากใจ โดยที่ผู้ส่งสารอาจมิได้ระมัดระวัง เว้นไว้แต่เทพองค์จริงบางองค์ที่สามารถซ่อนเรื่องไร้สาระของตนเองไว้ด้วยสุดใจ

5. จับประเด็นและสรุปเป็น

          ตรงประเด็น มันถูกเขียนขึ้นหลายครั้งในย่อหน้าข้างบนนี้ จนคิดว่าควรแยกเป็นหัวข้ออื่นเพื่อแนะนำหัวข้อนี้โดยเฉพาะ ในทุกกรณีมีคนพยายามสื่อสารกับเรา ไม่ว่าเรื่องจะสั้นหรือยาวแค่ไหน ก็มักจะมีหัวข้อสำคัญเสมอ บางครั้งแค่เรื่องเดียว แต่บ่อยกว่าไม่ ถ้าเรื่องยาวและสำคัญมากก็ควรเรียงจากมากไปน้อย และเมื่อเราสลับบทบาทเป็นผู้ส่งสาร ก็ควรบอกว่ามีปัญหาเช่นกัน ถ้าเรื่องยาวมากก็ควรสรุปประเด็นสำคัญไว้ตอนท้ายด้วย

6. วิเคราะห์ผู้รับและผู้ส่งสาร

         วิธีการสื่อสารที่ดี คุณต้องได้รับการปรับแต่ง หมายความว่าคุณต้องเลือกข้อความที่จะตอบสนองผู้ฟัง ดังนั้นเราต้องวิเคราะห์ว่าเราจะคุยกับใคร หรือพูดกับใคร เช่น วันนี้ฉันต้องไปบรรยายให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย มันต้องเป็นภาษาวัยรุ่น ไม่เป็นทางการ หรือถ้าเรารู้ว่าเพื่อนร่วมงานบางคนไม่ชอบได้ยินคำวิจารณ์ที่รุนแรง ถ้าเรามีเรื่องจะสื่อสารกับเขา เราต้องพูดทางอ้อม ดูแลซึ่งกันและกัน ชนิดของสิ่งที่?

          ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามาก วิธีการสื่อสารนั้นสามารถฝึกพูดได้ตั้งแต่เริ่มพูด ถ้ารู้ว่ามีปัญหาในด้านที่เรายังมีทักษะต่ำ อย่ารอช้า ให้รีบพัฒนาตัวเอง แล้วเราจะกลายเป็นที่ต้องการของตลาดที่มีค่าคนหนึ่ง

You may also like

Leave a Comment