เคล็ดลับการเป็นหัวหน้างานที่ดี ควรทำอย่างไร

by konkhanthep
หัวหน้างานที่ดี

เคล็ดลับการเป็นหัวหน้างานที่ดี ควรทำอย่างไร

เคล็ดลับการเป็นหัวหน้างานที่ดีนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน หัวหน้างานที่ดีไม่เพียงแต่เก่งหรือห่วงใยยอดขายของบริษัทเท่านั้น แต่ต้องมีความเป็นมนุษย์อยู่ด้วย การห่วงใยลูกน้องเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้นำควรคำนึงถึง แต่แค่นั้นก็ยังไม่พอ มาดูกันดีกว่าว่า เคล็ดลับการเป็นหัวหน้างานที่ดี ต้องทำแบบไหน วันนี้ คนขั้นเทพ จะพาไปดู

เคล็ดลับการเป็นหัวหน้างานที่ดี  คุณสมบัติหัวหน้างานที่ลูกน้องรักแน่นอน

1. วางใจลูกน้องของคุณและมองเห็นศักยภาพของพวกเขา

เคล็ดลับการเป็นหัวหน้างานที่ดี เมื่อเจ้านายเห็นว่าลูกน้องมีศักยภาพและไว้วางใจลูกน้องทำให้ลูกน้องทำงานอย่างอิสระและสามารถนำความคิดสร้างสรรค์มาสร้างสรรค์งานได้เต็มที่ แต่ถ้าเจ้านายไม่เห็นศักยภาพ เจ้านายจะไม่ไว้วางใจ สั่งซื้อตามที่คุณต้องการและอย่าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีโอกาสแสดงความคิดเห็น

2. พูดและรักษาความจริงไม่เปลี่ยนแปลง

เราคงเคยได้ยินมาว่าคำพูดคือเจ้านายของเรา เมื่อกล่าวว่าให้เราทำในสิ่งที่เราพูด หากจำเป็นต้องเปลี่ยนจากที่กล่าวไว้เป็นเวลานานก็ไม่สมควรเปลี่ยน แต่ถ้าเปลี่ยนบ่อย ลูกน้องขาดความมั่นใจและไว้วางใจในผู้บังคับบัญชา และกังวลว่าถ้าทำเจ้านายจะเปลี่ยนใจทำให้ใหม่ทำให้ลูกน้องขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน

  3. มีความเห็นอกเห็นใจและห่วงใยผู้อื่น

หากลูกน้องของคุณประสบปัญหาชีวิตเช่นการสูญเสียคนที่คุณรัก หรือคนที่คุณรักป่วย หรือเขาป่วย ถ้าเจ้านายไม่เคยถามด้วยความห่วงใย เช่น คุณเป็นอย่างไรบ้าง? รู้สึกยังไงอยากให้ช่วยอะไร ฯลฯ แล้วมาคุยเรื่องงาน? มันอาจทำให้ลูกน้องรู้สึกว่าเจ้านายไม่สนใจเขาในฐานะบุคคลและลูกน้องก็จะเสียสมาธิในการทำงานแทนผม

4. กล้าตัดสินใจ

ในบางกรณี ลูกน้องเข้ามาเพื่อขอคำแนะนำหรือให้ลูกน้องคุณเป็นผู้ตัดสินใจ เมื่อเจ้านายตัดสินใจไม่ได้ ก็จะทำให้ลูกน้องทำงานต่อไปไม่ได้ งานไม่คืบหน้า ลูกน้องจะเริ่มท้อและเบื่อว่างานไม่คืบหน้าและงานไม่สำเร็จ

 5. มองภาพใหญ่ ไม่ใช่การจัดการแบบไมโคร

เคล็ดลับการเป็นหัวหน้างานที่ดี ควรมีความสามารถในการมองเห็นภาพที่ใหญ่กว่าผู้ใต้บังคับบัญชา ดูว่าการกระทำของคุณส่งผลต่อภาพรวมอย่างไร และเห็นโอกาสในการทำให้สิ่งต่าง ๆ ใหญ่ขึ้นและไม่ไมโครมากเกินไปจนลูกน้องต้องแสดงทีละขั้นตอน จากนั้นเมื่อเจ้านายอนุมัติแล้วดำเนินการต่อไป เพราะถ้าการจัดการไมโครมากเกินไป ลูกน้องจะอึดอัด และไม่สามารถทำงานให้เสร็จได้ ผู้ใต้บังคับบัญชาจะเผาผลาญ (ออกกำลังกาย, ร่างกาย, จิตใจ)

6. เปิดโอกาสให้คนในทีมของคุณทำงานที่ท้าทายมากขึ้น

การเปิดโอกาสให้ทีมได้ลองทำอะไรใหม่ ๆ ที่มีความท้าทายมากขึ้นนั้น ทำให้ลูกน้องพัฒนาความสามารถและทักษะมากขึ้น แทนที่จะทำงานเดิม ๆ ซ้ำ ๆ จนเบื่อ และหมดไฟไปในที่สุด

 7. มีจริยธรรม ไม่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก

เคล็ดลับการเป็นหัวหน้างานที่ดี โดยพื้นฐานแล้วคนเราเกิดมา เรารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดี ถ้าเจ้านายไม่มีจรรยาบรรณ ลูกน้องจะรู้สึกอึดอัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นคุณค่าของจริยธรรม และไม่อยากทำผิด จะทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกัน หรือถ้าลูกน้องทำทั้งๆ ที่ใจไม่อยากทำก็จะรู้สึกอึดอัด

 8. เปิดโอกาสให้คนในทีมของคุณเติบโต

เคล็ดลับการเป็นหัวหน้างานที่ดี ต้องที่ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเติบโต เช่น ส่งพวกเขาไปฝึกอบรมเพิ่มเติม ส่งเสริม/สนับสนุนให้เรียนรู้มากขึ้น มอบหมายงานที่ท้าทาย/โครงการใหม่ หรือส่งเสริมเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกว่าผู้นำมีความปรารถนาดีต่อเขา และเขาก็จะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดเช่นกัน เพื่อเป็นการตอบแทนความปรารถนาดีของหัวหน้า

9. ชื่นชมและให้กำลังใจคนในทีมของคุณ

ถ้าลูกน้องทำงานได้ดี/ตามต้องการ ควรชื่นชมหรือชมเชยในความตั้งใจของเขา สิ่งนี้เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจให้อยากทำงานมากขึ้น และหากลูกน้องทำผิด/เจอปัญหาอุปสรรค สามารถให้คำแนะนำและกำลังใจให้ก้าวต่อไปได้ เขาจะรู้สึกว่ามีคนสนับสนุนเขา

10. ให้เครดิตคนในทีมของคุณ

ในการนำเสนอผลงานให้ผู้อื่นรับทราบ ควรให้เครดิตและขอบคุณ ในทีมต่อหน้าคนอื่นด้วยใจรู้ว่าทุกคนมีส่วนร่วมในงานที่ดีนี้ เพราะเจ้านายทำงานเองไม่ได้ทั้งหมด และผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถรับรู้ได้ว่าผู้นำเคารพเรา เห็นคุณค่าของเรา

เป็นยังไงคะ สำหรับเคล็ดลับการเป็นหัวหน้างานที่ดี อ่านแล้วลองนำไปใช้กันน้า เราสามารถฝึกฝนให้มีคุณสมบัติที่ดีเหล่านี้ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทของผู้นำหรือไม่ก็ตาม เพราะคุณสมบัติเหล่านี้ ถ้าเรามี ใคร ๆ ก็รัก และอยากช่วยสนับสนุน

You may also like

Leave a Comment