Soft Skills ทักษะการทำงานที่ทุกคนต้องมี

by konkhanthep

Soft Skills

Soft Skills ต้องมีเมื่อต้องทำงานเป็นทีมหรือทำงานร่วมกับผู้อื่น ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะพนักงาน หัวหน้างานหรือผู้บริหาร ดังนั้น Soft Skills คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ไปหาคำตอบได้จากบทความนี้ได้เลยค่ะ คนขั้นเทพ

มารู้จัก Soft Skills กันเถอะ

เป็นคุณลักษณะหรืออุปนิสัยที่ติดตัวมาจากการเรียนรู้และสะสมประสบการณ์ มีความสามารถในการจัดการบริหารงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มความสามารถในการแก้ไขปัญหา การจัดการบริหารเวลา ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมายขององค์กร และแก้ไขปัญหาได้ดี เป็นต้น 

ทักษะการมี Soft Skills ที่ดี

1. ให้ความสำคัญกับทีมเวิร์ก สามารถการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และงานก็บรรลุผลตามเป้าหมาย

2. จรรยาบรรณในการทำงาน รักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพของตัวเอง รู้ว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำ และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท เป็นทักษะ Soft Skills ที่ดี

3. มีความคิดสร้างสรรค์ สิ่งที่จะทำให้งานของเรามีความโดดเด่นและแตกต่างจากคนอื่น มีความคิดใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือช่วยพัฒนาสิ่งเดิม ๆ ในองค์กรให้ดีขึ้นได้อีกด้วย

4. ปรับตัวเก่ง ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี พร้อมทั้งมีความยืดหยุ่นในการทำงาน จึงเป็นอีกหนึ่ง Soft Skills ที่คนทำงานขาดไม่ได้ 

5. ความฉลาดทางอารมณ์ มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และแสดงออกมาได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถรับรู้ความต้องการและมีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น 

6. พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีและเพิ่มทักษะที่เป็นประโยชน์กับตัวเองและหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พร้อมทั้งเป็นการปรับตัวให้ทันโลกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 

7. การสื่อสารที่ดี เป็นทักษะที่สำคัญที่สุดในทุกการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน ลูกทีม หรือลูกค้า การสื่อสารที่ดีไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ผ่านอีเมล์ แชท การพูดต่อหน้า หรือผ่านทางโทรศัพท์ ควรใช้ถ้อยคำที่มีความชัดเจน สุภาพ กระชับ รวบรัด เข้าใจง่าย วางท่าทางให้เหมาะสม เป็นทักษะ Soft Skills ที่ดีและต้องเป็นผู้ฟังที่ดีด้วย

8. มีภาวะการเป็นผู้นำ มีความสามารถในการตัดสินใจเมื่อเกิดปัญหา ด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล รวมไปถึงความสามารถในการบริหารคนและการจัดการกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ตรงหน้า

9. มีทัศนคติเชิงบวก เพราะทัศนคติที่ดีนอกจากจะช่วยส่งพลังบวกให้กับเพื่อนร่วมงานได้แล้ว ยังส่งผลดีเมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับการทำงานที่มีความเครียดหรือท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่มีความกดดันสูง

การพัฒนา Soft skills 

1. เรียนรู้จากคนในทีม พร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะการทำงานแบบอื่น ๆ

2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นจะช่วยให้การทำงานราบรื่นมากขึ้น 

3. ก้าวออกจาก Comfort Zone เพราะการได้ทดลองทำอะไรใหม่ ๆ หรือลองทำอะไรที่ไม่ถนัดก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยพัฒนา Soft Skills ได้เช่นกัน และอาจจะช่วยค้นพบความสามารถด้านอื่นที่ซ่อนอยู่อีกด้วย

4. ปรับนิสัยให้เป็นคนตรงต่อเวลา การตรงต่อเวลาแสดงให้เห็นถึงการจัดการและบริหารเวลาได้ดี

5. รับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นหรือ Feedback จากพวกเขาจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการนำมาปรับปรุงจุดอ่อนการทำงานของเราให้ดีและพัฒนาจุดแข็งของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

6. เรียนคอร์สเพิ่มเติม หาจุดอ่อนของเราและลองหาคอร์สเพื่อฝึกทักษะในด้านนั้น

7. สื่อสารกับผู้อื่นให้มากขึ้น หาโอกาสให้ตัวเองได้พูดคุยกับคนในออฟฟิศให้มากขึ้น ลองสังเกตตัวเองและนำสิ่งที่คิดว่าเป็นจุดอ่อนของตัวเองมาปรับปรุงไปเรื่อย ๆ

ขอบคุณผู้สนับสนุนบทความ ล็อตโต้สด

You may also like

Leave a Comment