ทักษะสำคัญสำหรับงานวิศวกร

by konkhanthep
งานวิศวกร

ทักษะสำคัญสำหรับงานวิศวกร

งานวิศวกร หรือ วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) เป็นอาชีพในฝันของใครหลายคน ต้องมีความรู้เฉพาะทางสูงเพราะเป็นงานที่ผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน ดังนั้นจึงต้องมีความรู้ในด้านนี้โดยเฉพาะและยากต่อการปฏิบัติ ถ้าไม่เคยเรียนวิศวะมาก่อน วันนี้ คนขั้นเทพ จะพามาดู

ทักษะสำคัญสำหรับงานวิศวกรที่สำคัญ คืออะไร ?

       งานวิศวกรรมมีหลายสาขา ทักษะในการทำงานจึงแตกต่างกันไปตามสาขาที่เราเลือก แต่มีทักษะในการทำงานบางอย่างที่วิศวกรทุกคนต้องเรียนรู้  มาดูคำแนะนำและเคล็ดลับที่จำเป็นสำหรับวิศวกรกันว่ามีสาขาไหนก็ปรับให้เข้ากับงานได้

  1. ความสามารถในการสื่อสาร

งานวิศวกรต้องการทักษะการสื่อสารที่ดี เพราะงานส่วนใหญ่ต้องทำงานเป็นทีม หากเราไม่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว งานอาจมีปัญหาและอุปสรรค เราต้องทำให้เพื่อนร่วมงานในทีมของเราเข้าใจว่าเราทำงานอย่างไร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พัฒนาทักษะการสื่อสาร ซึ่งสามารถทำได้โดยการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มบ่อยๆ เพื่อช่วยให้เรากล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น แล้วเราจะสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายขึ้น เมื่อการฝึกฝนเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

  1. การทำงานเป็นทีม

ความรู้ส่วนตัวอาจไม่เพียงพอต่อการทำงานวิศวกร เพราะการงานที่ดีและประสบความสำเร็จ เราจึงต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น ต้องตระหนักและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย การทำงานเป็นทีมจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะสมาชิกในทีมได้ช่วยกันทำงานเมื่องานสำเร็จ ทุกคนในทีมจะภูมิใจ

  1. ทักษะภาษาอังกฤษ

งานวิศวกรจำเป็นต้องมีระดับความเข้าใจในภาษาอังกฤษ เพราะปัจจุบันวิศวกรส่วนใหญ่ต้องทำงานกับบริษัทต่างชาติ หรือต้องติดต่อลูกค้าต่างประเทศมากขึ้น ภาษาอังกฤษจึงสำคัญ หากไม่สามารถสื่อสารได้จะเป็นอุปสรรคในการทำงาน วิศวกรจำเป็นต้องฝึกการใช้ภาษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  1. ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

เทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่วิศวกรจำเป็นต้องเพิ่มทักษะในการทำงาน พวกเขาต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ วิศวกรที่ดีควรแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อนำไปใช้ในการทำงานโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากใครเลย ทั้งๆ นี้วิศวกรก็ต้องตามให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อเป็นวิศวกรผู้ทรงคุณวุฒิ

  1. ความสามารถในการแก้ปัญหา

ทักษะการแก้ปัญหามีความสำคัญพอๆ กับทักษะอื่นๆ ในการแก้ปัญหาและค้นหาคำตอบ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิศวกร เพราะเราต้องแยกแยะว่าปัญหาคืออะไร แล้วเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไร? ทักษะนี้อาจค่อนข้างยาก แต่วิศวกรมือใหม่หลายคนสามารถเรียนรู้จากรุ่นพี่ได้ หรือนำปัญหานี้ไปปรึกษากับวิศวกรท่านอื่น สามารถฝึกทักษะการแก้ปัญหาร่วมกันได้ และประสบการณ์จะเพิ่มขึ้นจนชำนาญ

  1. ความรู้ทางคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์เป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานเป็นวิศวกร เราจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านนี้ เพราะเราต้องใช้ความซับซ้อนทางคณิตศาสตร์เพื่อช่วยให้เราคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับงานที่เราทำ ยังต้องนำมาใช้เพื่อช่วยในการออกแบบโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย

  1. ทักษะวิศวกรยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน

มีการกล่าวถึงธรรมาภิบาลที่ดีอย่างกว้างขวาง เพราะสามารถช่วยส่งเสริมและสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการจัดการ วิศวกรสามารถประยุกต์ใช้หลักการนี้ได้ เพื่อช่วยในการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานที่เน้นความโปร่งใสและมีคุณธรรมในการทำงาน ไม่ทำงานโดยไม่สนใจว่าผู้บริโภคจะเป็นอย่างไร เสร็จงานแล้วก็ไป

จะเห็นได้ว่านอกจากทักษะเฉพาะที่วิศวกรทำงานในทักษะความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงานแล้ว เช่น ความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารและการแก้ปัญหา เป็นต้น  ทักษะเหล่านี้มีความสำคัญไม่น้อย เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น งานวิศวกรจึงต้องใช้ทักษะที่รอบรู้ ยิ่งมีทักษะเยอะยิ่งได้เปรียบ
ขอบคุณข้อมูล จาก th.jobsdb.com

Leave a Comment