Upskill และ Reskill คืออะไร

by konkhanthep

Upskill และ Reskill คืออะไร

Upskill และ Reskill คืออะไร เมื่อหลายปีที่ผ่านมา ช่วงไวรัสระบาดครั้งใหญ่ ภาคธุรกิจและภาครัฐพูดถึงความสำคัญของการ Upskill ดังนั้นบทความจะมาบอกถึงความแตกต่าง และจะมีความสำคัญอย่างไรต่อการทำงาน มาดูกัน สามารถดูสกิวอื่นๆได้ที่คนขั้นเทพ

Upskill ต่างกับ Reskill อย่างไร

ความแตกต่าง คือ Upskill หมายถึง การเพิ่มเติมทักษะที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้อง หรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น เพื่อการทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น เป็นนักพัฒนาซอฟท์แวร์ ได้เรียนรู้เครื่องมือในการพัฒนาระบบที่ดีกว่าของเดิม และคำว่า Reskill หมายถึง การเปลี่ยนทักษะหรือเรียนรู้ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับสายงานเดิม ตัวอย่างเช่น เคยทำงานบริการ กลับมาศึกษาการพัฒนาเว็บ

ทำไมต้อง Upskill และ Reskill

  1. เทคโนโลยีกำลังจะเข้ามาแย่งงานของเรามากขึ้น ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะเข้าถึงทั้งงานจักรกลในการผลิต งานเอกสาร หรืองานที่เกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ที่ใช้ภายในองค์กร แต่สุดท้ายแล้ว มนุษย์เราก็ยังต้องเป็นคนควบคุมหรือทำงานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์อยู่ดี ดังนั้นการ Upskill และ Reskill คือเรื่องสำคัญที่ต้องทำเพื่อให้บุคลากรที่อยู่ในองค์กรทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ทำงานไม่ตรงกับสายงานที่เรียนมา ในปัจจุบันตำแหน่งไม่จำเป็นต้องรองรับผู้ที่จบจากสายงานตามที่เคยระบุไว้ แต่คนที่จะมาสมัคร จำเป็นต้องมีคุณสมบัติที่สามารถรับผิดชอบงานในตำแหน่งนั้นได้ การ Reskill เพื่อให้ตัวเองมีทักษะใหม่ที่เพียงพอต่อการทำงานจึงเป็นเรื่องสำคัญ ถึงแม้ว่าหลายคนจะทำงานตรงกับหลักสูตรที่เรียนมา แต่ถ้าต้องเปลี่ยนงาน เพราะสภาพแวดล้อมหรือระบบเศรษฐกิจไม่เป็นใจ ดังนั้นการ Upskill ให้ตัวเองมีพัฒนาและหมั่นปรับปรุงทักษะอยู่เสมอ จะช่วยให้เราสามารถยกระดับฐานเงินเดือนได้อีกด้วย

วิธีที่จะเข้ามาช่วย Upskill และ Reskill

  1. สำหรับบุคคลธรรมดา ควรหมั่นศึกษาหาความรู้แบบ E-learning เพราะปัจจุบันนี้การเปิดหาข้อมูลเหมือนยิ่งเห็นโลกได้กว้างขึ้น ดังนั้นเราจึงควรหยิบเอาเทคโนโลยีมาใช้ Upskill และ Reskill เพื่อช่วยเพิ่มพูนทักษะให้มีความรู้ได้รอบด้าน และครอบคลุมกับงานมากยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญ คือ เมื่ออยากเป็นบุคคลที่อยู่รอดในตลาดแรงงานได้ ตัวเราเองก็ต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ทักษะให้ต่อเนื่อง ถึงจะเห็นผล พยายามหมั่นหาความรู้ใหม่ ๆ และทำให้เป็น Lifelong Learning นำเอาสิ่งที่เรียนรู้มาปรับใช้ให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ เพื่อพร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
  2. สำหรับองค์กร ควรจัดหลักสูตรการเรียนรู้และมีการอบรมเพิ่มเติม เมื่อองค์กรหยุดลงทุนกับการพัฒนา เท่ากับว่าหยุดความก้าวหน้าภายในองค์กร ด้วยเหตุผลนี้องค์กรจึงควรมีการจัดอบรมเพื่อปรับ Mindset ของบุคลากรให้พร้อมเรียนรู้ และเพิ่มพูนทักษะใหม่ ๆ อยู่เสมอ ควรจะมีหลักสูตรที่ส่งเสริมให้แต่ละแผนกได้มีการ Upskill และ Reskill ในหลักสูตรเพิ่มเติม

สรุปได้ว่าคนที่จะสามารถอยู่รอดในยุคเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างตลอดเวลาแบบนี้ การ Upskill และ Reskill คือ เรื่องที่ทุกคนต้องเริ่มทำแล้วตั้งแต่วันนี้ สถาที่ท่องเที่ยวใหม่ๆช่วงนี้goimport

You may also like

Leave a Comment